Ruimte voor werk&

Combineren op een manier die past

Combineren op een manier die past

Meer dan ooit combineren we werk met andere activiteiten, rollen of gebeurtenissen. Als er ruimte is voor mensen om hun werk meer zelf in te richten, heeft dit positieve impact op zowel het individu als de organisatie en de maatschappij.

Ruimte voor Werk& is ruimte ervaren om:

  • invulling te geven aan werk en leven
  • op de manier die bij je past
  • tijdens verschillende fasen, rollen en/of gebeurtenissen in het leven

Wat Werk& doet

  • ondersteunt organisaties bij onder meer work/life balance vraagstukken en de invoering van flexibel werken
  • helpt om bewustwording te vergroten en draagt bij aan meer begrip en flexibiliteit in mindset én uitvoering
  • informeert, adviseert en begeleidt, onderzoekt, creërt inzicht, inspireert en geeft richting met concrete voorbeelden, tips en tools
  • deelt kennis en praktijkverhalen
  • en initieert projecten, campagnes, bijeenkomsten en leernetwerken

Op ons platform zorgvriendelijk.nl vind je inspiratie, goede voorbeelden en kun je zelf aan de slag in jouw organisatie.

Met ons initiatief Werk&Mantelzorg bouwen we samen met werkgevers, sociale partners en gemeenten aan een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat in Nederland.

Voor de invoering van flexibel werken is er geen blauwdruk, maar met deze implementatiewijzer wordt er een geweldige start gemaakt!

Uit onderzoek onder ruim 11.000 medewerkers van zeven multinationals in elf landen blijkt dat flexibele loopbanen door werkgevers en medewerkers uitermate belangrijk wordt gevonden. 

We werken op basis van de 6 principes van energie.

Onze werkwijze