mobile logo

Werkwijze

Practice what you preach

‘Practice what you preach’ is voor Qidos geen holle frase. Alles wat in onze trainingen zit hebben we ook op onszelf toegepast. Onze huidige manier van werken is het resultaat van veel trial & error: op die manier hebben we ontdekt hoe we onszelf en anderen de ruimte kunnen geven om ons beste beentje voor te zetten.

Ruimte vinden we een belangrijk begrip. Ruimte is een must wanneer je, zoals de Qidossers, doorlopend in beweging bent. Omdat geen project hetzelfde is, hebben we ruimte nodig om te doen wat bij de situatie – en vooral bij de mensen in die situatie – past. Die ruimte geven we onszelf, die ruimte vragen we van onze opdrachtgevers, en die ruimte willen we ook geven aan de mensen die we tegenkomen in onze dagelijkse praktijk.

We hebben ons recept voor ruimte samengevat in een vijftal ontwerpcriteria. We merkten dat we ons ingeperkt en ongemakkelijk voelden, als we ons buiten deze criteria begaven. We hebben deze vijf uitgangspunten vastgesteld.

 


1. We starten altijd vanuit het waarom. Alles wat we doen is expliciet gekoppeld aan tenminste één van onze drie hoofdthema’s: krachtige mensen, verbindende leiders en bewegende organisaties. Daar doen we het uiteindelijk voor.

2. We beginnen klein. We starten op bescheiden schaal, voor een specifieke doelgroep. Daarna improviseren en experimenteren we wat, en dan zien we vanzelf waar de groei zit.

3. We willen niet concurreren met de competitie, we willen ons juist van hen onderscheiden. Uniek, verrassend en vernieuwend uit de hoek komen. Onze eigen weg volgen.

4. We werken samen met onze opdrachtgevers en partners. In cocreatie met lijnmanagers, HR en medewerkers ontwikkelen we trajecten op maat.

5. We dragen graag bij aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door actuele ontwikkelingen te verkennen in ons Lab, samen met opdrachtgevers en partners.