Stichting BetrokkenTijd

RSIN Stichting BetrokkenTijd: 851630364

Bestuur

• Martijn (C.J.) de Wildt, voorzitter
• Ellis (J. W.) Meenks, secretaris en penningmeester 
Beide zijn per 1 mei 2012 bestuurder van Stichting BetrokkenTijd. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Team

De stichting BetrokkenTijd wordt gerund door en voor bevlogen professionals in BetrokkenTijd.

Afhankelijk van de aard van een project, wordt een projectteam samengesteld. De vaste drijvende krachten van BetrokkenTijd zijn professionals van Qidos.

De inzet voor Stichting BetrokkenTijd is onbezoldigd. Zijn er projecten waar inkomsten tegenover staan, wordt afhankelijk van de mogelijkheden een vergoeding betaald aan de uitvoerders van het project. Dit zijn altijd zelfstandig professionals omdat de Stichting geen medewerkers in dienst heeft.

ANBI

BetrokkenTijd is een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Giften zijn aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Financieel verslag

Download hier de jaarstukken van 2019.
Download hier de jaarstukken van 2018.
Download hier de jaarstukken van 2017.
Download hier de jaarstukken van 2016.
Download hier de jaarstukken van 2015.
Download hier de jaarstukken van 2014.

De Ruimdenker zorgt voor een beetje ruimte in je mailbox!