Hoe werkt de vragencarrousel?

In 4 stappen van Ambitie naar Aanpak en Actie!Stap 1: Uitnodigen

Vertel wat het doel is van de bijeenkomst en plan een moment van minimaal een uur. Zorg dan dat de Online tool te zien is voor de deelnemers.

TIP: je kunt ook een regulier overleg benutten door een gedeelte van dit overleg aan het onderwerp inclusie-ambitie te besteden

Stap 2 Kies een procesbegeleider en notulist

Van belang dat één deelnemer let op het proces. Deze persoon geeft een toelichting op de te doorlopen stappen.

Tijdens het doorlopen van het proces kun je gebruik maken van de Werk& Visiedocument. Een handig document dat je tijdens het doorlopen van de stappen kunt invullen. Zorg er voor dat één persoon de verantwoordelijkheid wil nemen om deze A4 te vullen

Stap 3: Aan de slag

Met de online vragencarrousel gaan jullie stapsgewijs jullie eigen Werk& visie formuleren m.b.v. de A4 (pdf kun je hier downloaden)

Start de vragencarrousel en begin met Ambitie. Beantwoord samen enkele vragen uit deze categorie en ga erover in gesprek. Ga vervolgens naar Aanpak en beantwoord weer enkele vragen. Sluit af met enkele vragen en antwoorden over acties. Neem per categorie 10 -15 minuten de tijd.

TIP: Wijs steeds iemand aan die de vraag moet beantwoorden. Je kunt ook antwoorden in de chat laten geven (indien je de sessie online doet). Je kunt ook werken in groepjes door steeds per onderdeel (Ambitie, Aanpak en Acties) een aantal vragen te laten beantwoorden.

Stap 4: Afsluiting

Kijk even heel kort terug op jullie resultaat en plan. De notulist vat de aantekeningen opgenomen in het A4 samen.
Ga samen kort in gesprek met behulp van de volgende checkvragen

  • Geloven we dat we dit plan gaan realiseren?
  • Wat is er verder nog nodig?
  • Wanneer spreken we af om de voortgang te monitoren?
  • Weet iedereen nu wie/wat gaat doen?
  • Hoe kijken we samen terug op dit proces?