mobile logo

Visie

Ruimte maken voor talent

Ruimte: we houden van dat woord. Qidos heeft als voornaamste drijfveer de wens om mensen en organisaties bewust te maken van de hoeveelheid ruimte die ze hebben.

 

Mensen zien die ruimte vaak niet, is onze ervaring. 

 

Ze onderschatten hun talent, voelen zich (om allerlei redenen) niet vrij om dat talent in te zetten, ondernemen geen actie om de obstakels voor hun talent op te ruimen. Onbewust kijken zij naar hun leven als iets dat hen overkomt, in plaats van iets dat ze zelf kunnen creëren. Of ze zitten zo gevangen in maatschappelijke conventies dat ze hun mogelijkheden over het hoofd zien.

Hetzelfde geldt voor veel organisaties. Ook die zouden veel creatiever gebruik kunnen maken van de ruimte die ze hebben. Met name door hun mensen een gezonde omgeving te bieden: eentje die andere perspectieven mogelijk maakt, activeert en faciliteert.

 

Ook de huidige talenteconomie heeft baat bij ruimte.

 

Technologie maakt veel banen overbodig, en haalt ouderwetse piramidestructuren onderuit. De banen die overblijven vragen om menselijk talent. Voor deze banen is er behoefte aan krachtige mensen: autonome individuen die weten hoe ze hun eigen talent het beste tot bloei kunnen laten komen, en die actief deelnemen aan het vormgeven van hun werkende leven.

Krachtige mensen vragen ook om een nieuw type leidinggevenden. Leiders die hun team de ruimte geven om een waardevolle bijdrage te leveren. Niet door micromanagement en regeltjes, maar door een persoonlijke aanpak, het leggen van verbindingen binnen en buiten het team, en het bieden van bruikbare kaders.

Met deze krachtige mensen en verbindende leiders breng je onvermijdelijk meer dynamiek in je organisatie. Het geheel wordt wendbaarder: klaar om soepel mee te bewegen met wat er in de wereld gebeurt, zonder de uitgezette koers te verliezen.

 

Qidos gelooft in krachtige mensen, verbindende leiders en bewegende organisaties.

 

We zijn al een flink aantal jaren bezig met ruimte maken voor talent. Daarbij opereren we op drie niveaus. We leren individuele werknemers hoe ze meer ruimte kunnen scheppen voor hun eigen talent; we laten leidinggevenden zien hoe ze de ruimte van hun team kunnen uitbreiden en bewaken; en we helpen organisaties met de transitie naar een structuur waar meer beweging, meer ruimte in zit.

Waarom? Omdat we iedereen gunnen wat we zelf hebben en waar we in geloven: werken in vrijheid en verbondenheid vanuit je talent en wat je te brengen hebt.

“Ik ben de (klein)zoon van polderpioniers. Mijn grootouders aan beide kanten kwamen naar de Flevopolder als de eerste lichting akkerbouwers. Er was niets anders dan vergezichten, riet en wat eerste infrastructuur. Een enorme vrijheid om je werk en leven zelf in te richten. Erop vertrouwen dat je het kon met het inzetten van je talenten. Pionieren. Dit zit in mijn DNA en is wat we als Qidos zijn voor onze opdrachtgevers en hoe we Qidos als organisatie hebben vormgegeven.”

Martijn de Wildt, oprichter Qidos

Onze visie samengevat
in het 6 V model

Bewegend organiseren is het nieuwe normaal. We spreken niet meer over reorganiseren, maar over flexibel organiseren. In onze visie creëer je een bewegende organisatie door bewust te sturen op zes V’s.

 • #1

  Visie

  Van doel naar bedoeling
 • #2

  Vorm

  Van hark naar flexibel
 • #3

  Vaardigheden

  Van functie naar talent
 • #4

  Verbinding

  Van gesloten naar open
 • #5

  Vertrouwen

  Van controle naar autonomie
 • #6

  Values

  Van winst naar waarde

logo-nieuwland

Over ruimte maken gesproken! Bij museum Nieuw Land, over de pionierstijd in Flevoland, weten ze daar ook het één en ander van.
Qidos is uiteraard vriend van dit museum.