mobile logo

Visie

Ruimte voor talent

Nederland is klein, maar groots op velerlei gebieden. Waar we nu zijn, danken we aan de inzet van mensen die hun capaciteiten benutten om hun droom, hun missie te verwezenlijken. Die varen op hun persoonlijke kompas: vooruit zien, denken in mogelijkheden. Verder durven kijken en vooral samenwerken met anderen om tot de beste resultaten te komen. Concessies doen waar nodig, veerkracht tonen en eigen talenten optimaal benutten. Zelf de verantwoording nemen en trots zijn op het behaalde resultaat.

Qidos vaart ook op haar kompas: in vrijheid en verbondenheid werken aan de ontwikkeling van mens en organisatie door talenten in te zetten én te benutten om een groter doel te bereiken. Dat vraagt eigenaarschap, durf, lef en een open blik naar de toekomst waar nieuwe kansen zich altijd voordoen aan de horizon. Het kompas wijst ons de weg.

Ook wij doen wat nodig is om de bakens te verzetten, vooruit te komen. Omdat we iedereen gunnen wat we zelf hebben en waar we in geloven: werken in vrijheid en verbondenheid vanuit je talent en wat je te brengen hebt. Als mensen de vrijheid ervaren om hun talenten in te zetten en mentaal en fysiek in balans zijn, stroomt er energie (Qi). We geloven in krachtige mensen, verbindend leiderschap en bewegende organisaties.

“Ik ben de (klein)zoon van polderpioniers. Mijn grootouders aan beide kanten kwamen naar de Flevopolder als de eerste lichting akkerbouwers. Er was niets anders dan vergezichten, riet en wat eerste infrastructuur. Een enorme vrijheid om je werk en leven zelf in te richten. Erop vertrouwen dat je het kon met het inzetten van je talenten. Pionieren. Dit zit in mijn DNA en is wat we als Qidos zijn voor onze opdrachtgevers en hoe we Qidos als organisatie hebben vormgegeven.”

Martijn de Wildt, oprichter Qidos

Onze visie samengevat
in het 6 V model

Bewegend organiseren is het nieuwe normaal. We spreken niet meer over reorganiseren, maar over flexibel organiseren. In onze visie creëer je een bewegende organisatie door bewust te sturen op zes V’s.

 • #1

  Visie

  Van doel naar bedoeling
 • #2

  Vorm

  Van hark naar flexibel
 • #3

  Vaardigheden

  Van functie naar talent
 • #4

  Verbinding

  Van gesloten naar open
 • #5

  Vertrouwen

  Van controle naar autonomie
 • #6

  Values

  Van winst naar waarde

logo-nieuwland

Qidos is vriend van het museum van Nieuw Land over de pionierstijd in Flevoland.