De kracht van verbinding

Verbindend leiderschap

Wij helpen leiders om de ontwikkeling van hun medewerkers te stimuleren en te faciliteren. Vanuit de organisatie is verbindend leiderschap nodig dat richting en ruimte biedt om te leren en te ontwikkelen in een veilige leeromgeving, waarbij talenten en vakmanschap gekoesterd worden. Hierdoor blijven de teams en daarmee de organisatie flexibel, wendbaar en op koers.

Met praktische, creatieve en interactieve aanpakken ondersteunen we leidinggevenden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld speciale leiderschapstrails, intervisietools en het  leiderschapskompas. Met behulp van deze aanpakken creëren wij samen met organisaties een passend ontwikkeltraject.

We helpen bij

Het praktisch vormgeven van onvergetelijke ontwikkeltrajecten die aansluiten bij actuele vraagstukken rondom mens en werk in organisaties, zoals:

  • Ontwikkelingsgericht leiderschap
  • Ook/juist ‘middelmanagement’
  • Ontwikkelen gemeenschappelijke visie op leiderschap
  • Het goede gesprek stimuleren; organiseren/voeren ontwikkelgesprekken
  • Leidinggeven vanuit niet-hiërarchische rol
  • Intervisie/leren van elkaar
  • Vertalen en werken vanuit (organisatie)waarden

Tools & Aanpak

We geven in co-creatie vorm aan het traject bij organisaties. In onze gereedschapskist zit onder meer:

Ruimte voor verbindend leiderschap

We creëren ontwikkeltrajecten voor leiders zodat ze vanuit hun eigen stijl ruimte bieden, richting geven en resultaat behalen.

Verbindend leiderschap bij

Thuis in het leiderschap van Ymere vastgoedbeheer.
JobFIT en TopFIT bij de Stiho groep
Hoe heeft VWT het voor elkaar gekregen om ‘FIT’ een begrip te maken binnen de organisatie, een begrip die energie geeft?

De Ruimdenker zorgt voor een beetje ruimte in je mailbox!