Samen sta je sterker

Toekomstgerichte teams

In veel organisaties zijn de “klassieke” teams verdwenen. Professionals werken veelal in meerdere teams en projecten tegelijk en werken niet direct samen met hun formele teamleden. Ook is er steeds meer sprake van zelforganiserende of zelfsturende teams en dienend of gedeeld leiderschap. Hoe blijft een team in al deze situaties optimale prestaties leveren?

Dit vraagt om een andere invulling van het samen ‘team zijn’. Andere rollen van teamleden en leiders. Dit vraagt om regelmatige aandacht. Met name op hoe willen we nu samenwerken, wat verwachten we van elkaar, welke gedrag is wenselijk. Qidos helpt teams toekomstgericht te maken: waarbij de samenwerking, kennisdeling en talenten zo optimaal mogelijk worden benut.

Zin in de toekomst? We komen graag met je in contact om te komen tot een ontwikkeltraject voor jouw team(s)!

We helpen bij

Het praktisch vormgeven van onvergetelijke ontwikkeltrajecten die aansluiten bij actuele vraagstukken rondom mens en werk in organisaties, zoals:

  • Gezamenlijk leren en ontwikkelen in allerlei verschillende samenwerkingsvormen en teams
  • Maken van verbinding en heldere werkafspraken bij hybride werken
  • Werken vanuit (team)waarden
  • Samenhang en inzicht in het totaal; waar werken we naar toe?
  • Ontwikkelingsgerichte cultuur waarin teamleden leren van elkaar  en elkaar stimuleren bij persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

Tools & Aanpak

We geven in co-creatie vorm aan het traject bij organisaties. In onze gereedschapskist zit onder meer:

Ruimte voor toekomstgerichte teams

Toekomstgerichte teams zetten elkaars ontwikkeling centraal. De teamleden helpen en stimuleren elkaar in hun persoonlijk leiderschap, waarbij zelfbewustzijn de norm is. Er wordt bewust tijd gemaakt voor reflectie en samen leren. Teamleden voelen zich veilig en er is een goede balans tussen vrijheid en verbondenheid.

Toekomstgerichte teams bij

Een stad van nu heeft professionals van nu nodig. Koersvast en flexibel: hoe organiseer je dit samen?
De campagne ‘Ik ben aan de bal’ creëert ruimte voor het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid
De groeifactor: Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

De Ruimdenker zorgt voor een beetje ruimte in je mailbox!