mobile logo

Als organisatieadviseur breng ik vernieuwing. Het liefste doe ik dat door intensief en een langere tijd aan de slag te gaan met een organisatie waardoor er duurzame impact ontstaat. Bijvoorbeeld door teams te ondersteunen om anders te gaan (samen)werken, door betrokken te zijn bij het ontdekken, opstellen of finetunen van strategische thema’s. Daarbij kan mijn externe en vernieuwende blik van toegevoegde waarde zijn. Ik kan een project van de grond tillen, een team langs de zijlijn coachen of een innovatieve brainstorm faciliteren.

Mijn talent
Mijn grootste talent is goed structureren. Doordat ik altijd de rol van externe aanneem, haal ik ratio en emotie uit elkaar en kan ik ook hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Het liefst zet ik dit kracht bij door een visualisatie van een concept te maken zodat het gemakkelijker wordt om erover te praten. Goed luisteren en kritische vragen stellen kan ik ook goed, en dat zet dit talent extra kracht bij.

Waarom Qidos
Ik werk met Qidos omdat de kernwaarde ‘vrijheid’ bij mij heel diepgeworteld is. Vrijheid en onafhankelijk zijn voor mij erg belangrijk, en dat herken ik bij iedereen binnen het Qidos netwerk. Daarnaast heeft het netwerk een enorme ervaring op het gebied van team- en organisatieontwikkeling en daar kan ik nog veel van leren.

Trots op
Ik ben trots op heel veel dingen, maar twee in het bijzonder. Allereerst ben ik trots op het boekje ‘Bewegende Organisaties’ en het model dat daaraan ten grondslag ligt. Het is een bundeling van onze ervaring en expertise dat echt een cadeautje is voor iedere organisatie. Daarnaast ben ik ook trots op ons project bij het Wereld Natuurfonds. We zijn goed in verbinding met de klant en krijgen het vertrouwen om met de organisatie aan de slag te gaan, dat is dan weer een cadeautje voor ons.

Wat bijna niemand weet
Ik houd ontzettend veel van koken. Zo heb ik onlangs een basiscursus patisserie voltooid en sta ik dagelijks met veel plezier een gezonde maaltijd te koken. Voor mij een van de weinige momenten op een dag dat ik echt even ontspan.


Blogs van Carlijn Tempelaars