mobile logo

- Case -

Verandertraject: Professional en zelfsturing

Annelien Theeuwes, directeur MEE Plus, MEE

“Qidos stond open voor onze wensen en ideeën.”

MEE Plus ondersteunt met 250 medewerkers mensen met een beperking. Een veranderde werkwijze vroeg om nieuwe competenties. Qidos ondersteunde de ontwikkeling van een training daarvoor.

Medewerkers van de vijf regio’s hadden vier trainingsdagen met onderwerpen als zelfsturend werken, feedback geven, ondernemerschap en projectmatig werken, strategisch en tactisch communiceren en het positioneren van jezelf. De trainingsdagen omvatten ook opdrachten en het geheel mondde uit in een persoonlijk actieplan. In het traject was ook een ‘train de trainer’ component opgenomen. Door de training zijn medewerkers nu beter voorbereid op de veranderde werkomstandigheden en hebben zij meer zelfvertrouwen in hun rol binnen een wijkteam.

De samenwerking met Qidos is als prettig ervaren.  Qidos stond open voor onze wensen en ideeën en de trainingsdagen zijn goed bevallen. Medewerkers gaven van tevoren aan de training als grote investering te zien, zeker qua dagen. Achteraf kregen we positieve feedback.”


Meer cases