mobile logo

- Case -

Levensfasegericht HR-beleid concreet gemaakt

Wicher Groen, Shell Nederland

“Qidos koppelt HR management aan de bedrijfsdoelstellingen en dat levert pure winst op.”

Shell wilde haar medewerkers bieden om in alle levensfasen productief, inzetbaar en gemotiveerd voor Shell te kunnen blijven werken en Qidos ging deze uitdaging graag aan.

Er volgden discussiebijeenkomsten met medewerkers uit verschillende levensfasen, om inzicht te krijgen in hun drijfveren en motivatie. Ook het management werd geïnterviewd om inzicht te geven in de bedrijfsdoelstellingen. Met deze informatie in het achterhoofd, ontwikkelde Qidos in samenspraak met medewerkers en managers verschillende pilots. De speerpunten daarbij, waren: flexibiliteit, loopbaanontwikkeling en werkgerichte coaching. De pilots draaiden zes maanden op verschillende afdelingen en bij diverse Nederlandse maatschappijen.

Na afloop van de pilots volgde een communicatiecampagne, bijeenkomsten en een website ter ondersteuning van het verder uitdragen en toepassen binnen Shell.

Evaluaties met managers en nul– en eindmetingen onder medewerkers, maakten de effecten van de acties zichtbaar. Zo stelden we vast hoe levensfasegericht HR–management bijdraagt aan de drie doelstellingen: attractie, retentie en productiviteit. Dit resulteerde in een aanpak, gericht op de levensfase van een medewerker:

  • Verhoging productiviteit en motivatie ‘oudere’ medewerker door maatwerkafspraken.
  • Verhoging productiviteit en motivatie ‘zorgverlenende’ medewerkers door maatwerkafspraken.
  • Flexibel werken op teamniveau.
  • Behoud en motivatie jonge medewerkers door uitdagende projecten naast reguliere functie.

Meer cases