mobile logo

- Case -

Rijksbrede implementatie Sterk in je Werk

Marja van der Werf, projectleider Vitaliteit en inzetbaarheid Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rijksoverheid

“Ik kreeg er energie van! De samenwerking met Qidos is ontspannen en flexibel, alles is mogelijk.”

De Rijksoverheid zocht naar een passende en concrete invulling voor het thema Vitaliteit en Inzetbaarheid als onderdeel van hun Kwaliteitsagenda. Qidos presenteerde ‘Sterk in je werk! in elke levensfase’ en verzorgde de informatie-overdracht binnen Rijkswaterstaat inclusief tools voor de online omgeving.

Er volgde een pilot bij de Raad voor de Kinderbescherming met workshops voor medewerkers en leidinggevenden. Hierna werd ‘Sterk in je werk!’ uitgevoerd en geëvalueerd bij drie andere onderdelen binnen het Rijk. De laatste stap was dit krachtige programma overdragen aan het expertisecentrum Organisatie en Personeel van het Rijk. Daarmee is het beschikbaar voor elke organisatie binnen het Rijk.

De projectgroep Vitaliteit en inzetbaarheid benoemt ‘Sterk in je werk!’ als best practice binnen de Rijksoverheid.

Marja van der Werf, projectleider Vitaliteit en inzetbaarheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Ik kreeg er energie van! De samenwerking met Qidos is ontspannen en flexibel, alles is mogelijk.”


Meer cases