mobile logo

- Case -

Parttime leidinggeven voor werk privé balans

Liesbeth de Kruif, HR, Ikea

“Qidos zag ons niet als een klant, maar als een waardevolle relatie en dat sluit perfect aan bij de filosofie van IKEA.”

Qidos ontwikkelde in nauwe samenwerking met IKEA een concept voor parttime leidinggeven dat voorgesteld kon worden in het CAO gesprek.

Voor IKEA biedt parttime leidinggeven de mogelijkheid om talent optimaal te benutten. Door krapte op de arbeidsmarkt is behoud en benutting van talent een steeds belangrijker thema. Daarnaast kan parttime leidinggeven ruimte en flexibiliteit bieden om de benodigde leidinggevende capaciteit beter af te stemmen op de omvang van de taak/afdeling.

Het concept bevatte onder andere:

  • de voordelen voor zowel medewerker als organisatie
  • de mythes rond parttime leiding geven
  • succesfactoren en randvoorwaarden
  • richtlijnen
  • suggesties voor vervolgstappen

Met dit concept gaf een werkgroep van HR-managers van de IKEA vestigingen concreet invulling aan parttime leidinggeven. Het bieden van deze mogelijkheid draagt bij aan een betere werk-privé balans, het bieden van loopbaanperspectief en medewerkerstevredenheid.


Meer cases