mobile logo

- Case -

Inzicht in kansen en bedreigingen flexibel werken

René van der Spank, programmadirecteur Amersfoort 2.0 / Het Nieuwe Werken, Gemeente Amersfoort

“Qidos toonde zich zeer flexibel en levert ook onder tijdsdruk kwaliteit.”

Amersfoort vroeg Qidos een ‘nulmeting’ uit te voeren onder de medewerkers om een indruk te krijgen van hun beeld bij Het Nieuwe Werken. De resultaten waren input voor een bijeenkomst met alle leidinggevenden. Qidos begeleidde een deel van deze bijeenkomst met aansprekende werkvormen.

We stelden een maatwerk vragenlijst op voor alle medewerkers waarbij leidinggevenden enkele specifieke vragen kregen vanwege hun specifieke rol bij Het Nieuwe Werken. Onderwerpen vragenlijst: werkplek, werktijden, werk-privé balans, resultaatgericht werken, samenwerken en ICT & social media.

We analyseerden de onderzoeksgegevens en presenteerden deze in een handzaam en leesbaar rapport. Samen met de gemeente Amersfoort distilleerden we daaruit de belangrijkste en opvallendste uitkomsten. We ontwikkelden een aansprekende opzet voor de bijeenkomst met leidinggevenden waar bovengenoemde uitkomsten een belangrijk onderdeel van vormden. Het rapport en de bijeenkomst gaven inzichten die gebruikt werden als input voor Het Nieuwe Werken programma van de gemeente.


Meer cases