mobile logo

- Case -

Consistent toepassen van flexibel werken

Cyndia Dreessen, senior HR adviseur, FMO

“Qidos adviseerde en ondersteunde ons op een professionele en creatieve manier.”

FMO wilde flexibel werken vorm geven en implementeren vanuit uniforme kaders en uitgangspunten.

Qidos en het HR team van FMO bespraken het waarom van flexibel werken en het gewenste effect van in te zetten interventies. Daarna maakten we samen met de directie en HR een voorzet voor een ‘framework flexible working at FMO’. Het waarom en het framework deelden we in een kick-off bijeenkomst voor alle leidinggevenden.

In samenwerking met HR verzorgde Qidos managementworkshops voor alle leidinggevenden over flexibel werken binnen het ‘Framework flexible working at FMO’. Vanuit dit framework stonden ze stil bij eigen leiderschap en praktijkcases en wisselden ze dilemma’s uit.

FMO definieerde helder en gedragen uitganspunten over afspraken op teamniveau voor flexibel werken. Vanuit het framework gaven leidinggevenden en hun teamleden een eigen invulling aan flexibel werken binnen hun team. De invulling per team kon binnen het framework verschillend zijn, maar uniformiteit en transparantie waren gewaarborgd.


Meer cases