mobile logo

- Case -

Duurzame inzetbaarheid: BE Ready!

Ruud Laan, HR manager, Boon Edam

“Qidos is in staat te duwen zonder dat het pijn doet.”

Koninklijke Boon Edam vroeg Qidos hen te helpen met het concretiseren van duurzame inzetbaarheid. Bij Boon Edam is 27% van het personeelsbestand ouder dan 50 jaar, is er de komende tien jaar een grote uitstroom en is de doorstroom onder 50-plussers zeer laag.

Er kwam een eenduidige visie waarbij duurzame inzetbaarheid omgedoopt werd tot Be Ready. Daarna volgde een communicatiecampagne door enthousiaste ambassadeurs. Dit zorgde voor een kick off waar bijna honderd medewerkers aanwezig waren. Er kwam een zelftest op het online leerplatform en er volgden Be Ready dagen waarop dieper ingegaan werd op duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Deelnemers vulden aan het eind van zo’n dag een digitale vragenlijst in die eindigde met een persoonlijk actieplan.

HR manager Ruud Laan: “Qidos bracht expertise in en ondersteunde ons. Qidos is in staat om te duwen zonder dat het pijn doet, zij hielden de druk er op. Ik vond de samenwerking zeer prettig omdat veel in cocreatie tot is gekomen.”

Boon Edam en Qidos werkten twee jaar intensief met elkaar samen. De volgende stap is om Be Ready ‘terug’ te geven aan de organisatie.”


Meer cases