Nieuwsbrief
Qidos nieuwsbrief 9 juli 2015  / Bekijk de online versie
 
Volg Qidos via:
Qidos nieuwsbrief: In gesprek met...
Frans de Vries van Ministerie van Binnenlandse Zaken over MyQi
Frans de Vries van Ministerie van Binnenlandse Zaken


Het interactieve en innovatieve online leerprogramma MyQi van Qidos wordt momenteel bij drie Rijksonderdelen getest. Martijn de Wildt van Qidos praat met rijkstrainee Frans de Vries over deze pilots. Frans is trainee voor een periode van twee jaar en werkt momenteel op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het pilottraject MyQi is één van zijn aandachtsgebieden.


Wat waren de belangrijkste redenen voor het Rijk om voor MyQi te kiezen?
“Duurzame inzetbaarheid staat als breed begrip al langere tijd hoog op de agenda van het Rijk. Het begrip omvat voor ons ook persoonlijke ontwikkeling en nieuwe leervormen. Het idee om een MyQi pilot te starten, bestond al. Een subsidie van het A+O fonds* maakte de start mogelijk.”


Waarom koos het Rijk voor MyQi?

“MyQi past in de pilot opleiden en ontwikkeling, het mooie van dit programma is dat mensen zelf heel gericht bezig zijn met leren wat ze willen leren. Het Nationaal Archief, de Raad voor de Kinderbescherming en het Ministerie van Sociale Zaken doen mee. Alle drie wel met een verschillende insteek. MyQi biedt plenaire bijeenkomsten, persoonlijke coaching en een online leeromgeving. Bij de ene ligt de nadruk op de persoonlijke coaching en bij de ander meer op het online werken aan je talenten.”

Martijn de Wildt (Qidos) in gesprek met Frans de Vries

het mooie van dit programma is dat mensen zelf heel gericht bezig zijn met leren wat ze willen leren.”

Wat is jou het meest opgevallen tijdens de pilot die al loopt?
“Ik vind het online concept bijzonder aansprekend. MyQi heeft een moderne interface, vergelijkbaar met facebook en LinkedIn en dat werkt prettig. Het programma sluit prima aan bij de wens om ‘anders’ te ontwikkelen. Ik denk dat de balans hier naartoe gaat verschuiven.”


Zijn er al gebruikerservaringen bekend?
“Wat ik hoor en merk is dat MyQi aansluit bij wat men al doet aan persoonlijke ontwikkeling. De deelnemers zijn enthousiast over het zelf bepalen waar men aan wil werken en hoe men dat wil doen, het programma geeft hen de regie.”


Wat heb je er zelf van geleerd?
Ik vind het leuk om ermee bezig te zijn en heb veel zelfstandigheid als gemandateerd opdrachtgever. Ik volg de pilots en houd bij of de vooraf gestelde doelen behaald worden. De verschillende aanpakken vind ik interessant. Zo ligt bij het Nationaal Archief de nadruk meer op gedragsverandering, dat blijkt soms moeilijk. Het is wennen voor de medewerkers om geen vaste opleidingsuren meer te hebben, maar zelf de regie daarover te nemen.”

Na afronding van de drie pilots volgt een evaluatie. “Mogelijk gaan we dit programma borgen in de organisatie. Hoe dat vorm krijgt, weet ik nog niet.”


* De vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en Ambtenarencentrum en de werkgever Rijk werken samen in het A+O fonds Rijk. Door vernieuwende activiteiten te stimuleren draagt het A+O fonds Rijk bij aan het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de rijksoverheid.

 
Contact
Levensfasegericht HR-management, flexibel werken, inzetbaarheid en de balans werk-privé zijn voor u natuurlijk geen nieuwe onderwerpen. U heeft er regelmatig mee te maken.

Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen over de thema's waaraan wij elke dag met veel plezier werken? Wilt u bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen op HR-gebied? Neem dan contact met ons op.

Volg Qidos via LinkedIn, Facebook en Twitter.
Blog
Lees de laatste blog van onze experts op www.qidos.nl.
Nieuwsbrief
• Aanmelden
• Afmelden
• Gegevens wijzigen
• Doorsturen