Nieuwsbrief
Qidos nieuwsbrief 10 maart 2016  / Bekijk de online versie
 
Volg Qidos via:
Qidos nieuwsbrief: Werken vanuit kernkwaliteiten van de organisatie
Hoe Vitens haar DNA laat zien in de dagelijkse praktijk
Stefan Hemmer en Margot Dullaert van Vitens
In een steeds dynamischer wordende omgeving, is het extra belangrijk om te werken vanuit het DNA van de organisatie. Het is een uiting van organisatie-identiteit en geeft richting aan gewenst gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Bij Waterbedrijf Vitens (1.400 medewerkers) is het laatste jaar hard gewerkt om hun DNA traject met de drie kernkwaliteiten ‘fris vakmanschap’, ‘relevant voor de klant’ en ‘grensverleggend’ handen en voeten te geven.

Margot Dullaert (Teammanager HR advies) en Stefan Hemmer (Leren en Ontwikkelen) vertellen over hun visie, aanpak en ervaringen in dit traject. Stefan: “Om het onderliggende gedrag van de drie kernkwaliteiten te bepalen, zochten we op een open manier naar grijpbare omschrijvingen die dicht bij de medewerkers liggen. Zo werd het thema echt van hen.” Stefan vertelt dat elke afdeling een eigen invulling kon geven aan het DNA traject. “Elke afdeling kijkt naar de context en het soort werk dat er verricht wordt en kiest dan de aanpak die het beste past. Monteurs bijvoorbeeld zijn niet meteen gegrepen door woorden als kernkwaliteiten en DNA. Door hen te vragen naar in hun ogen relevante voorbeelden blijkt dat ze vaak al heel ver zijn in de kernkwaliteit ‘relevant voor de klant’. De kunst is om hen ervan bewust te maken dat ze ook nog van anderen kunnen leren.” Stefan stelt dat veel interventies zich kenmerken door een waarderende aanpak, maar wel zo dat zelfreflectie ontstaat. “Het is sturen op output: binnen de kaders van het programma zoeken managers en medewerkers zelf naar voor hun werkbare verbeteringen.”

Feedback werkt aan beide kanten
Margot: “De HR afdeling begon enthousiast met het DNA traject. De drie kernkwaliteiten spraken ons bijzonder aan. We brachten deze tot leven door dicht bij het individu te blijven. Bijvoorbeeld door de serie DNA portretten die zijn geschreven. Dat is beeldend, kort en krachtig. Ook de 365 dagen DNA check (een door Qidos ontwikkelde online feedbacktool) gebruiken we. Bijvoorbeeld bij het feedback vragen na een uitgevoerd project of een gegeven advies.” Volgens Margot werkt dat twee kanten op: “Het is zowel voor de feedbackvrager als de –gever weer een moment van bewustwording.” Margot ziet het DNA ook tot leven komen bij de processen in de lijn. “Bijvoorbeeld bij output gericht werken bij Klant en Facturatie. De verantwoordelijkheid is bij de mensen zelf gelegd, dan stimuleren ze elkaar om ‘fris, relevant en grensverleggend’ bezig te blijven.” 

Samen met Qidos voerde HR verschillende sessies uit binnen de processen om de dialoog op gang te brengen. “Dat is soms heel praktisch gemaakt door onder andere een klant uit te nodigen. Want wie kan nu beter vertellen wat ‘relevant voor de klant’ is dan die klant zelf? ” Margot vertelt dat de insteek bij elk onderdeel van het DNA traject een waarderende aanpak is. “Dat werkt goed, het triggert positief. De uitdaging is nu de stretch op te zoeken, wat kunnen we dit jaar doen om prikkels te geven en de kernkwaliteiten levend te houden? Het gaat nu om daadwerkelijke gedragsverandering. Daarbij willen we blijven inspireren en het gesprek met elkaar over ons DNA blijven voeren.”

De ‘klik’ met Qidos
Margot vond de samenwerking met Qidos zeer positief. “We waren samen aan het bouwen. Er was over en weer een positief kritische houding en Qidos heeft een pragmatische aanpak die goed bij Vitens past. Qidos is binnen HR begonnen en het breidt zich steeds verder uit. De procesbegeleiding was goed. Qidos heeft veel respect in de omgang met mensen en is heel toegankelijk.” Margot stelt dat er tussen nu en het begin van het traject al een verschuiving plaats heeft gevonden. “De grootste winst? Bewustwording!” Ook Stefan is positief over de samenwerking met Qidos. “Qidos brengt enthousiasme over en er is een klik qua stijl, we kijken op dezelfde manier naar ontwikkeling van mensen. Qidos bracht ervaring, ideeën en tips in. Niet vanuit ‘er is veel niet goed’, maar vanuit ‘het is goed, maar het kan altijd beter’. Door mensen te bevestigen, creëer je zelfvertrouwen en benut je meer van hun potentieel.”

Contact
Levensfasegericht HR-management, flexibel werken, inzetbaarheid en de balans werk-privé zijn voor u natuurlijk geen nieuwe onderwerpen. U heeft er regelmatig mee te maken.

Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen over de thema's waaraan wij elke dag met veel plezier werken? Wilt u bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen op HR-gebied? Neem dan contact met ons op.

Volg Qidos via LinkedIn, Facebook en Twitter.

Blog
Lees de laatste blog van onze experts op www.qidos.nl.
Nieuwsbrief
• Aanmelden
• Afmelden
• Gegevens wijzigen
• Doorsturen