Een duurzame samenwerking

De relatie

Vitens en Qidos werken al heel wat jaren samen. Een waardevolle en energieke relatie, gebaseerd op samen creëren. Inmiddels hebben we een breed scala aan activiteiten uitgevoerd voor Vitens. Allemaal met als doel om op een energieke en frisse manier bij te dragen aan het versterken van mens en werk.

De aanpak

Onderwerpen die in in verschillende interactieve en ervaringsgerichte werkvormen aan bod zijn gekomen zijn o.a:

  • Sterk in je Werk voor medewerkers en leidinggevenden
  • Organisatie van een verbindingsdag voor alle medewerkers van Klant & Facturatie
  • Ondersteuning bij ontwikkeltraject ’Energiek Werken’ voor Asset Management
  • Een online ‘DNA-check ‘ – Jij en de kernwaarden van Vitens
  • Coaching en begeleiding van de HR-afdeling bij diverse vraagstukken

Animatie Klant & Facturatie

“De invulling van de workshops kwam van Qidos, de uitvoering lag in handen van de eigen teams. De onderwerpen waren divers, maar hadden als gemeenschappelijk uitgangspunt ‘Verbinding’.”

Anneke Veldman-Kalma, Manager Klant & Facturatie

“Qidos brengt enthousiasme over en er is een klik qua stijl. We kijken op dezelfde manier naar ontwikkeling van mensen.”

Stefan Hemmer, teammanager Strategie & Programma’s

“Luchtig, maar met een serieuze ondertoon. Qidos kwam ook met veel leuke ideeën.  Zij hebben dat prima aangevoeld en uitgevoerd, de organisatie werd volledig door Qidos ontzorgd.” 

Miriam Haukes, Business development

Een compleet ‘Sterk in je werk’-programma (workshops + uniek werkboek) werd ontwikkeld en ingezet

We werken op basis van de 6 principes van energie.

Onze werkwijze