Topfit voor het werk van nu en morgen

De vraag

Stiho wil medewerkers een unieke werkplek bieden: hoe kan daar concreet invulling aan gegeven worden? En hoe kan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden versterkt. Wat betekent dit allemaal voor medewerkers, wat doen wij als organisatie er precies mee, waar leggen we accenten?”

De aanpak

In cocreatie met Stiho ontwikkelden we een integraal programma  JobFIT-TopFIT. Met als doel  om leidinggevenden constructiever te maken in hun onderlinge dialoog met medewerkers. 

Onderwerpen die in in verschillende interactieve en ervaringsgerichte werkvormen aan bod zijn gekomen zijn o.a:

  • Training Verbindend Leiderschap
  • Vaststellen en aanpak persoonlijke ontwikkel-doelen
  • Inzicht en actie middels online feedback tool
  • Coaching on the job leidinggevenden
  • JobFit Top Fit praatkaart voor het goede gesprek
  • Workshops voor medewerkers rondom werkdruk en vitaliteit

“Medewerkers hebben het gevoel dat ze kunnen aankaarten waar ze tegenaan lopen, en dat hun issues worden opgepikt. Enorm waardevol voor een organisatie die haar medewerkers een unieke werkplek wil bieden!”
John Faas, Business Unit Manager

Leidinggevenden gaan constructief aan de slag met onderlinge dialogen

We werken op basis van de 6 principes van energie.

Onze werkwijze

Verbindend leiderschap bij