Blijf aan de bal bij SW-bedrijven

De vraag

Duurzame inzetbaarheid is van essentieel belang voor iedereen, uiteraard inclusief voor teamleden van SW-bedrijven. SBCM, Het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, heeft Qidos ingeschakeld om een programma te ontwikkelen dat duurzame inzetbaarheid concreet aansprekend maakt in de dagelijkse praktijk.

Ik ben aan de bal – Live op locatie!

Live op locatie

In nauwe samenwerking met zes SW-bedrijven heeft Qidos het programma ‘Ik ben aan de bal‘ ontwikkeld. Door intensief te luisteren naar de wensen van de SW-bedrijven, zijn er creatieve, effectieve en vooral praktische oplossingen tot stand gekomen. Het programma, inclusief een mobiele variant, maakt gebruik van aansprekende communicatiemiddelen en interactieve werkvormen.

Op dit moment wordt het programma dan ook succesvol toegepast bij de diverse SW-bedrijven. De implementatie kan zowel zelfstandig worden toegepast, als met de ondersteuning van Qidos. Bovendien is er ook een leernetwerk opgericht rondom dit thema, om verdere kennisdeling en groei te blijven stimuleren.

Mijn werk: Ik doe mee!

“Deze vorm van co-creëren is bij alle partijen goed bevallen! Door te luisteren naar de wensen van de zes SW-bedrijven, deze te ontrafelen en creatief te vertalen, ontstond er een programma waar elk SW-bedrijf zelf nadere invulling aan kan geven.”

Ook op zoek naar de ruimte met jouw organisatie?

Contact met Qidos

Toekomstgerichte teams bij