Professionals van Nu

De vraag

Het speelveld van het sociaal domein is sterk aan verandering onderhevig. Hoe kunnen we de professionals binnen het cluster ondersteunen in hun werk? Waarbij zij opdrachtgeverschap / opdrachtnemerschap goed kunnen uitvoeren en met plezier (samen)werken binnen en buiten Gemeente Enschede.

De aanpak

In co-creatie hebben we steeds in korte blokken de aanpak vormgegeven. Professionals van Nu is op deze wijze een traject van de organisaties/medewerkers zelf. Een dynamisch proces. Elementen van de aanpak: 

  • Co-creatiesessies
  • Individuele gesprekken met alle medewerkers
  • APK-dag voor alle medewerkers
  • Terugkoppeling analyse naar MT en ambassadeurgroep
  • Ontwerp gezamenlijke vervolgaanpak
  • Workshopmodules en intervisie

Zigzag-model

“We zijn samen tot een soort zigzagmodel gekomen; meer samenhang tussen inhoud en ordening van het werk en zelfontwikkeling.

Dat vind ik het mooie in de samenwerking met Qidos; dynamisch /organisch inspelen op wat er speelt. Die wisselwerking is noodzakelijk om tot verandering te komen.”

Wim Waninge, Clustermanager Strategie en Beleid Sociaal domein

Aanpassen van aanpak

“Qidos is benaderbaar, ze doen wat goed is voor de situatie. Ook als er een aanpak niet goed bij een groep blijkt te passen, komt daar een oplossing voor.

Hoe we het werk ordenen, regelden we altijd zelf en dat alleen is al een opgave. Hoe we onszelf ordenen, daar helpt Qidos ons bij.” 

Petra Pover, Teamleider

De Ruimdenker zorgt voor een beetje ruimte in je mailbox!

Meld je aan voor de Ruimdenker

Toekomstgerichte teams bij