FIT-gesprekken:

Talent krijgt ruim baan bij Aveco de Bondt

Ruimte geven aan talent en samen goed in gesprek blijven over organisatie- én persoonlijke ontwikkeling maken een organisatie succesvol. Qidos helpt daarom Aveco de Bondt met hun ambitieuze doelstelling. Het ingenieursbureau over wonen, ruimte, klimaat en duurzaamheid wil namelijk groeien naar een plaats in de top 10 van Nederlandse ingenieursbureaus op dit gebied. Om dat te bereiken paste de organisatie het afgelopen jaar de performance cyclus en het functiehuis al aan. Ruimte geven aan talent en gesprekken voeren over organisatie- en persoonlijke ontwikkeling is de volgende stap. 

Ontwikkeling

Het goede FIT (Focus – Inspiratie – Toekomst) gesprek blijven(d) voeren is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de organisatie. Aveco de Bondt richt zich op een gedragen visie en medewerkers en leidinggevenden die proactief met elkaar in gesprek gaan. Het is de bedoeling dat de gesprekken leiden tot nog meer eigen regie van de medewerker. 

Waarom is FIT Belangrijk? 

Gerald Paalman, Algemeen Directeur: “Om onze missie ‘Voor een omgeving om in te leven’ waar te maken, focussen we ons op onze kerntaken, blijven we onszelf ontwikkelen en werken we steeds meer integraal samen.” 

Hierbij is een duurzame FIT tussen individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van Aveco de Bondt cruciaal. Nu en in de toekomst. Een ’fitte cultuur’ vraagt om doorlopende afstemming tussen medewerkers onderling en leidinggevenden. De basis is altijd onderling vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Janneke Wesselius, HR Manager: “Het gaat niet alleen over de FIT gesprekken. Het gaat over een FITte cultuur waarbij iedereen bewust is van ieders talent en bijdragen aan opdrachtgevers van Aveco de Bondt.” Voor de ontwikkeling van medewerkers kijkt Aveco de Bondt integraal naar persoonlijke én professionele ontwikkeling, de focus ligt op waar iemand van nature goed in is. “Gerald: “Zo bieden we onze opdrachtgevers het beste wat we in huis hebben en maken we de grootste impact.”

Ontwikkelmodel

Het FIT ontwikkelmodel is het vertrekpunt. Bob Karelsen, HR Business Partner: ”Het gaat over professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het ‘infinity teken’ in ons FIT model brengt dit aansprekend onder de aandacht.” FIT (samen)werken en een ‘fitte cultuur’ vragen om goed onderling contact. Hiervoor zijn FIT-gesprekken een belangrijk middel.  Dit kan uiteraard op elk gewenst moment. Medewerkers, leidinggevenden én teamleiders kunnen hier het initiatief voor nemen. Hiervoor is ook een FIT gesprekskaart ontwikkeld. Deze gesprekskaart biedt houvast en inspiratie voor FIT-gesprekken. Maatwerk staat hierbij centraal. De gemaakte afspraken komen in een eenvoudig te gebruiken FIT-app. 

Fitte cultuur

Om de FITte cultuur te faciliteren wordt FIT levend gehouden door op drie “lijnen” te interveniëren

1: Visie en Commitment

Regelmatige afstemming en reflectie met directie en management: hoe gaat het hoe pakken wij onze rol om dit daadwerkelijk te faciliteren?

2: Samen leren en handvatten bieden

Het aanbieden van praktische tools zoals een gesprekskaart een gebruiksvriendelijke FIT app, interactieve trainingen om samen te leren, werkvormen voor leidinggevenden om FIT in hun teams te stimuleren en ook intervisie waarin leidinggevenden ervaren wat coachend leiderschap inhoudt.

3. Communicatie heartbeat

Sonja Witte, HR Businesspartner: “Het is belangrijk om regelmatig op een verrassende manier te blijven communiceren over FIT en om concrete handvatten te bieden.” 

Er wordt regelmatig over FIT gecommuniceerd. Zo ontving iedereen thuis een bloemzadenmix met het nieuwe FIT logo en korte uitleg over het waarom van FIT. Regelmatig verschijnen artikelen over ervaringen met FIT gesprekken, in elke BU worden informatiesessies georganiseerd en we organiseren deze zomer FIT summer talks.