mobile logo

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor iedereen, dus óók voor werknemers bij SW-bedrijven. SBCM - het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid – ontwikkelde samen met zes SW-bedrijven en Qidos het programma ‘Ik ben aan de bal’.

Dit bewustwordingsprogramma kent drie hoofdpijlers; ‘ik blijf groeien’, ‘ik leef gezond’ en ‘ik zorg voor plezier’ en is een eerste belangrijke stap naar duurzame inzetbaarheid.  SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen betreffende dit thema. Veel werknemers kampen met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues en de Wsw-doelgroep vergrijst. Een proactieve ondersteuning, liefst met integrale aanpak is daarom belangrijk.

Eigen regie

Er is geen blauwdruk voor duurzame inzetbaarheid mogelijk, SW-bedrijven ontwikkelen ieder een eigen, passende aanpak. Wel vraagt iedere aanpak om eigen regie door medewerkers.  SBCM zocht samen met 6 SW-bedrijven naar een manier om deze eigen regie te stimuleren en vroeg Qidos als externe partij om gezamenlijk een concrete aanpak te ontwikkelen om de bewustwording over duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Voor verschillende levensfases

Er volgden een aantal sessies om vast te stellen hoe duurzame inzetbaarheid aansprekend vertaald kon worden naar de doelgroep. Het moest in ieder geval laagdrempelig zijn met eenvoudig taalgebruik. Uiteindelijk rolde daar ‘ik ben aan de bal’ uit. De drie pijlers appelleren aan de eigen regie en zijn voor medewerkers in alle levensfases. En die bal? Dat kan een voetbal zijn, of een tennisbal, een strandbal, een basketbal of een midgetgolfbal. De zes SW-bedrijven vormden gaandeweg een lerend netwerk en werden hierbij begeleid door Qidos. Gefaseerd ontrafelden de betrokken partijen wat duurzame inzetbaarheid nu precies inhoudt en kozen daarbij elk hun eigen insteek.  

Kick-off

Qidos zorgde voor een kick-off van de campagne bij twee deelnemende SW-bedrijven; Risse Groep en DCW. En met hulp van Zilveren Kruis, Cedris en SBCM kwam er een toolbox met verschillende werkvormen én een filmpje. De hoop is dat andere SW-bedrijven zich aansluiten en ook aan de slag gaan met ´ik ben aan de bal´. Om hen daarbij te ondersteunen startte SBCM - mede met behulp van ESF - een tweejarig vervolgprogramma. Onderdeel hiervan is onder andere de verdere uitrol van de campagne en het voortzetten van het lerend netwerk dat de zes SW-bedrijven met elkaar vormen en door Qidos wordt begeleid.

Naar elkaar luisteren

Deze vorm van cocreëren is iedereen prima bevallen. Door goed te luisteren naar de wensen van de zes SW-bedrijven, deze te ontrafelen en creatief te vertalen, ontstond een programma waar elk SW-bedrijf zelf nadere invulling aan kan geven. De zes deelnemende bedrijven zijn de koplopers en hopelijk volgen er nog veel meer!

Je vindt meer informatie op de website van SBCM. En wil je meer informatie over Qidos en wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vooral even contact op!


‘Ik ben aan de bal’, duurzame inzetbaarheid voor SW-bedrijven

Nieuws
Door: Qidos
Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor iedereen, dus óók voor werknemers bij SW-bedrijven.
Lees verder

Sterk in je werk! brengt medewerkers tot bloei.

Nieuws
Door: Qidos
Het Qidos programma Sterk in je Werk! zorgt er al jaren voor dat medewerkers zich bewuster worden van hun wensen en talenten en daardoor beter in hun vel zitten.
Lees verder

Vergeet die rekenrente: het hele concept pensioen moet terug naar de tekentafel

Blog
Door: Martijn de Wildt
Het concept pensioen zoals we het nu gewend zijn heeft weinig meer te maken met onze moderne, 21e eeuwse manier van leven. En die arbitraire leeftijdsgrens is helemaal te zot voor woorden.
Lees verder

Ontwikkeling als norm

Blog
Door: Martijn de Wildt
In de huidige én toekomstige maatschappij draait het niet langer om kennis uit het verleden, maar om individuele talenten en kwaliteiten. Deze maken steeds meer het verschil, het is het enige wat zekerheid en houvast biedt. De eigen duurzame inzetbaarheid neemt daarbij een steeds belangrijker wordende plaats in.
Lees verder

Inzetbaarheid: van Bewustwording naar Beweging!

Blog
Door: Edwin Brink
Ik heb iets met alliteratie. Het helpt mij soms om informatie te versimpelen, verduidelijken en vast te houden. Ook bij het onderwerp duurzame inzetbaarheid gebruik ik vaak alliteraties.
Lees verder

Heilige huisjes bestaan niet meer

Blog
Door: Margreet Woessner
De berichtgeving over de salarisverlaging van oudere werknemers door Capgemini, maakt de discussie over de noodzaak van loopbaanflexibiliteit en duurzame inzetbaarheid actueler dan ooit.
Lees verder

Persoonlijk levensfasebudget

Blog
Door: Elisabeth Bontenbal
De ziekenhuizen maken werk van levensfasegericht werken en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Vanaf 1 januari 2010 ontvangen alle mensen die in een ziekenhuis of revalidatiecentrum werken, een persoonlijk levensfasebudget (PLB) voor bestedingsdoelen in tijd. Dit PLB staat los van vakantie-uren en wettelijke verlofvormen. De medewerkers zijn helemaal vrij deze uren naar eigen inzicht op te nemen.
Lees verder
  Toon alle artikelen

Publicaties