mobile logo

‘Ik ben aan de bal’, duurzame inzetbaarheid voor SW-bedrijven

Door: Qidos

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor iedereen, dus óók voor werknemers bij SW-bedrijven. SBCM – het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid – ontwikkelde samen met zes SW-bedrijven en Qidos het programma ‘Ik ben aan de bal’.

Dit bewustwordingsprogramma kent drie hoofdpijlers; ‘ik blijf groeien’, ‘ik leef gezond’ en ‘ik zorg voor plezier’ en is een eerste belangrijke stap naar duurzame inzetbaarheid.  SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen betreffende dit thema. Veel werknemers kampen met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues en de Wsw-doelgroep vergrijst. Een proactieve ondersteuning, liefst met integrale aanpak is daarom belangrijk.

Eigen regie

Er is geen blauwdruk voor duurzame inzetbaarheid mogelijk, SW-bedrijven ontwikkelen ieder een eigen, passende aanpak. Wel vraagt iedere aanpak om eigen regie door medewerkers.  SBCM zocht samen met 6 SW-bedrijven naar een manier om deze eigen regie te stimuleren en vroeg Qidos als externe partij om gezamenlijk een concrete aanpak te ontwikkelen om de bewustwording over duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Voor verschillende levensfases

Er volgden een aantal sessies om vast te stellen hoe duurzame inzetbaarheid aansprekend vertaald kon worden naar de doelgroep. Het moest in ieder geval laagdrempelig zijn met eenvoudig taalgebruik. Uiteindelijk rolde daar ‘ik ben aan de bal’ uit. De drie pijlers appelleren aan de eigen regie en zijn voor medewerkers in alle levensfases. En die bal? Dat kan een voetbal zijn, of een tennisbal, een strandbal, een basketbal of een midgetgolfbal. De zes SW-bedrijven vormden gaandeweg een lerend netwerk en werden hierbij begeleid door Qidos. Gefaseerd ontrafelden de betrokken partijen wat duurzame inzetbaarheid nu precies inhoudt en kozen daarbij elk hun eigen insteek.  

Kick-off

Qidos zorgde voor een kick-off van de campagne bij twee deelnemende SW-bedrijven; Risse Groep en DCW. En met hulp van Zilveren Kruis, Cedris en SBCM kwam er een toolbox met verschillende werkvormen én een filmpje. De hoop is dat andere SW-bedrijven zich aansluiten en ook aan de slag gaan met ´ik ben aan de bal´. Om hen daarbij te ondersteunen startte SBCM – mede met behulp van ESF – een tweejarig vervolgprogramma. Onderdeel hiervan is onder andere de verdere uitrol van de campagne en het voortzetten van het lerend netwerk dat de zes SW-bedrijven met elkaar vormen en door Qidos wordt begeleid.

Naar elkaar luisteren

Deze vorm van cocreëren is iedereen prima bevallen. Door goed te luisteren naar de wensen van de zes SW-bedrijven, deze te ontrafelen en creatief te vertalen, ontstond een programma waar elk SW-bedrijf zelf nadere invulling aan kan geven. De zes deelnemende bedrijven zijn de koplopers en hopelijk volgen er nog veel meer!

Je vindt meer informatie op de website van SBCM. En wil je meer informatie over Qidos en wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vooral even contact op!

Terug naar overzicht

Meer blogs