mobile logo

Richting en ruimte zonder het stellen van doelen, kan dat?

Door: Birgit Vandermeulen

Een nieuw jaar, 2019: met de mogelijkheid voor frisse focus en doelen. We constateren bij onszelf en bij veel van onze opdrachtgevers dat de druk toeneemt. Er ‘moet’ zo veel gebeuren.

Door deze druk kan het stellen van doelen eerder als beknellend dan als inspirerend worden ervaren. Dan worden doelen een doel op zich, terwijl omstandigheden gaandeweg veranderen. En in de veelheid van alles kan de bedoeling van het doel (‘waarom doen we dit ook alweer?’) bewust of onbewust naar de achtergrond verdwijnen. 

Een andere manier van kijken


Het kan uitdagend zijn om jezelf te challengen in het niet stellen van doelen en tegelijkertijd sturing te geven. We geloven erin dat sturing ontstaat vanuit ruimte en vrijheid: twee woorden die voor ons een kernbegrip zijn. Binnen Qidos zijn we in staat om elkaar ruimte te geven en binnen die ruimte samen te werken. De wens van de klant staat hierbij centraal. Vanuit vrijheid en verbondenheid samenwerken. Met de klant, en met elkaar.

Een motto voor 2019 in plaats van doelen?

Iemand in ons Qidos netwerk vertelde dat ze aan de start van 2019 bewust geen voornemens had gemaakt. Ze had besloten te kiezen voor een ‘jaarmotto’. Haar besluit bracht ons het inzicht in het verschil tussen een motto en een voornemen/doel. In tegenstelling tot een voornemen of doel, geeft een motto vrijheid omdat het een manier van leven stimuleert. Je voelt jezelf geen afvallige, -letterlijk of figuurlijk-, als je het niet haalt. Een motto geeft een richting waar je naar toe wilt bewegen, het geeft een ankerpunt waarlangs je besluiten kunt nemen.  

Mogelijk maken van meer ontwikkelruimte

Geen speerpunten of doelen, wel een richtinggevend motto: we werden enthousiast bij het idee en besloten het als experiment concreet te maken. Dit leidde tot het formuleren van ons Qidos motto voor 2019. 

We begonnen bij de vraag ‘Wat gunnen we onze klanten en wat gunnen we onszelf?’ Na wat omwegen ontstond het motto ‘het mogelijk maken van meer ontwikkelruimte’. In onze projecten, bij onze klanten en natuurlijk ook voor onszelf. Ondanks de waan van de dag en volle agenda’s ontwikkelruimte creëren. Omdat we geloven dat dit cruciaal is voor waar we als Qidos voor staan: ruimte voor talent!

Richting: ruimte

Met ruimte concreet maken

Naast ons enthousiasme, merkten we ook onze behoefte om het motto te vertalen en concreet te maken voor 2019. Graag delen we wat eerste ideeën:

  • We plannen voor 2019 enkele Qidos dagen: een ochtend gezamenlijk werken aan projecten en in de middag een centraal thema verdiepen 
  • Elkaar meer uitnodigen om mee te kijken en te denken in projecten. Nooit werken we alleen, wel kunnen we nog vaker een frisse kijk van onze netwerkpartners en nieuwe talenten inzetten voor verrassende aanvullende inzichten
  • Het evalueren van onze projecten kijkend door de bril van ons motto: hebben we daadwerkelijk meer ontwikkelruimte mogelijk gemaakt bij onze klant en bij onszelf?
  • Samen uitspreken en afspreken welke ontwikkelruimte ieder wenst voor 2019
  • Het vragen van feedback aan elkaar  (link  Qidos 365 dagen feedback tool): welke ontwikkeruimte zie jij voor mij zodat ik mijn talent nog meer kan benutten? 

En zo ontstonden de eerste contouren rondom het motto. De uitvoering van deze ideeën ? Dat laten we organisch ontstaan. Langs de lijn èn vanuit de inspiratie van ons motto! 

Wat is jullie (of jouw )motto?

We zijn benieuwd wat jou ontwikkelruimte geeft en wat jouw motto voor 2019 is. We worden graag geïnspireerd … laat je het ons weten?

Een mooi jaar vol ontwikkelruimte gewenst!

Terug naar overzicht

Meer blogs