mobile logo

Geen taak verlichtende maatregelen voor oudere medewerkers

Door: Qidos

Eind vorige maand verscheen het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkt in kaart; werkgevers 2017’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het centrale thema van dit rapport is duurzame inzetbaarheid. Omdat dit maatschappelijke thema ook een belangrijke rol speelt binnen Qidos, gingen we aan de hand van het persbericht in gesprek met dr. Patricia van Echtelt, de auteur van het rapport. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3000 werkgevers. We vroegen haar naar trends en veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Zijn er nu meer organisaties die mensen met een beperking in dienst willen nemen? 

“Tweederde van de organisaties voelt zich wel enigszins verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Maar het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter maar 11%. De helft van de organisaties wil dit niet. Als reden noemen zij dat er geen geschikte functies zijn (41%), geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27%), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12%). Een verklaring voor dit lage aantal kan zijn dat bij veel werkgevers de regelingen zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling nog onbekend zijn.”

Hoe belangrijk vinden werkgevers de balans tussen arbeid en zorg? 

“Acht op de tien werkgevers vinden het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en zorg te faciliteren. Er zijn echter niet altijd concrete maatregelen genomen. In 19% van de organisaties kunnen medewerkers hun begin- en eindtijd flexibel invullen en 58% van de werkgevers is voorstander van deeltijdwerk op alle functieniveaus. In 2016 had 45% van de organisaties een of meer telewerkers. Dit is weliswaar een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden, maar toch nog steeds maar de helft van het aantal werkgevers. Het is lastig om uit de gegeven antwoorden op te maken of telewerken echt niet kan of dat werkgevers niet goed weten hoe zij dat invulling kunnen geven.”

Wat vinden werkgevers van oudere medewerkers?

“Een ruime meerderheid, namelijk 60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e. In 2001 was dat percentage 42%, nu is het 60%. Precies de helft vind het wenselijk dat medewerkers doorwerken na hun pensioensleeftijd. Driekwart (77%) vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12% vindt zelfs dat ouderen beter presteren. Toch vindt een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen. Maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor, ook omdat de overheid dat niet nodig vindt. Toch is er een aantal zware beroepen waar maatregelen echt nodig zijn. Ouderenbeleid binnen een organisatie is geen overbodige luxe.”

Wat vind je het meest hoopgevend aan dit rapport?

“Het arbeidsaanbod neemt toe doordat meer vrouwen en ouderen gaan werken of aan het werk blijven. De combinatie arbeid en zorg wordt steeds belangrijker en ik vind het een goede ontwikkeling dat er meer aandacht voor komt. Het is allang niet meer alleen het jonge gezin dat zorgtaken heeft. Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorg en dat zijn vaak ook wat oudere werknemers. En arbeid op zich verandert; van baan voor het leven zie ik een kentering naar mensen die verschillende banen naast elkaar hebben of zelfstandig ondernemerschap combineren met een deeltijdbaan.”

De volledige resultaten van het onderzoek vind je terug in het persbericht en in een digitale publicatie op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Terug naar overzicht

Meer blogs