mobile logo

Sterk in je Werk!

Door: Floor Molkenboer

Het Qidos programma ‘Sterk in je Werk!’ is het succesvolle ontwikkeltraject voor medewerkers om zelfbewust aan hun inzetbaarheid te werken en daadwerkelijk in actie te komen. Dit programma ontstond jaren geleden op een vraag van Rijkswaterstaat dat niet alwéér nieuw beleid wilde, maar naar een programma zocht dat medewerkers zelf liet nadenken over hun eigen duurzame inzetbaarheid. ‘Sterk in je Werk!’ verspreidde zich vanaf dat moment als een olievlek over vele organisaties en inmiddels duizenden medewerkers die het programma volgden.

‘Sterk in je Werk!’ biedt ruimte voor (proactieve) zelfreflectie, rust om even na te denken over jezelf en je toekomst. Door de interactieve en ervaringsgerichte werkvormen ontdekken ze al snel mogelijkheden om zelfstandig en concrete acties te ondernemen om duurzaam inzetbaar te blijven. Ze gaan aan de slag met:

  • Welke (onbenutte) talenten heb ik en hoe/waar kan ik deze gebruiken?
  • Wat heeft invloed op mijn inzetbaarheid?
  • In welke levensfase zit ik en wat betekent dat?
  • Hoe neem ik meer eigen regie; wat kan ik zelf doen?

Inzetbaarheidskompas
Bij het programma hoort een ‘inzetbaarheidskompas’ en de zes thema’s hiervan maken de abstracte term ‘inzetbaar zijn’ heel concreet. Qidos trainer en coach Floor Molkenboer zegt: ‘Sterk in je Werk!’ is gebaseerd op het feit dat elke levensfase andere behoeftes en wensen kent. Het is een reflectieproces dat deelnemers ondersteunt (weer) sterk in hun werk te staan. Sommigen kiezen voor een andere richting, verdieping van het eigen werk, bewuster en gezonder leven, een stage te gaan volgen of ontdekken dat ze prima op hun plek zijn waar ze nu zitten.” Het programma duurt in totaal 2,5 dag. Tussen de eerste en tweede programmadag zit ongeveer drie weken. “Na de eerste dag hebben deelnemers hun persoonlijke leerdoelen vastgesteld en in de tijd die volgt, is daarover een gesprek met hun leidinggevende. Na de tweede dag waarbij ook het inzetbaarheidskompas weer aan de orde komt, maken de deelnemers een persoonlijk actieplan dat zij delen met de anderen in de groep. Tijdens de afsluitende bijeenkomst praten deelnemers en genodigden over manieren om er organisatie breed voor te kunnen zorgen dat medewerkers sterk in hun werk blijven.”

Basis – verdieping – verbinding
Floor vergelijkt het programma met een expeditie: “Na de eerste dag bereik je het basiskamp na de tweede dag bevind je je onder aan de top van de berg en op de terugkomdag is de top van de berg bereikt. Deelnemers hebben nu de moed om spannende stappen te zetten, deze uit te spreken en waar te maken.” Het programma komt het best tot haar recht als ook leidinggevenden van de organisatie in een half dagdeel kennisnemen van het programma. “Want als de medewerkers deelnemen aan ‘Sterk in je Werk!’, betekent dat ook iets voor de rest van de organisatie. Tijdens deze korte training gaan we daar dieper op in. Ik vind het een prachtig programma met veel impact, echt om iedereen te gunnen. ‘Sterk in je Werk!’ biedt concrete handvatten om groei, bloei, geluk en vitaliteit te verbeteren.”

Meer weten over ‘Sterk in je Werk!’? Neem dan contact op met Floor Molkenboer (floor@qidos.nl)  of Martijn de Wildt (Martijn@qidos.nl)

Terug naar overzicht

Meer blogs