mobile logo

Hoe senior wijsheid een netwerkorganisatie kan versterken

Door: Qidos

De wijsheid en ervaring benutten van een recent gepensioneerde professional. Dat helpt om je organisatie te versterken door onder meer een ander perspectief te bieden op vraagstukken en door het delen van kennis en ervaring. Door als organisatie een samenwerking aan te gaan met een senior expert, ontstaan er nieuwe inzichten en daarmee nieuwe kansen.

Dat geldt zeker voor Qidos, dat dankbaar gebruik maakt van de veelzijdige expertise van Wim Kooijman. Wim vervulde verschillende functies in het bedrijfsleven, zo was hij de laatste jaren Executive Vice President HR & Industrial Relations bij KLM-Air France. Wim is onder meer ook commissaris bij ProRail en was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Nu runt hij samen met Liesbeth Zwartelé een adviesbureau.


Hoe ontstond deze samenwerking?

Martijn: “Ik ken Wim uit de tijd dat ik nog bij KLM werkte. We waren allebei vanuit onze functie betrokken bij de ondernemingsraad en de vakbonden. Ik leerde in die periode veel van Wim over de aanpak van een proces; ‘dit is de situatie, welk proces is nodig om tot een oplossing te komen vanuit een helikopterview’. Ook toen ik bij KLM weg was, hield ik contact met Wim om bij te praten én te sparren over allerlei onderwerpen.” Wim: “Ik vervulde toen én nu nog steeds de rol van eigenwijze oude man.”


Wat betekent dit voor Qidos?

Martijn: “Ik vraag advies én goede raad aan Wim over bijvoorbeeld de ontwikkelrichting van Qidos. Door zijn enorme expertise kijkt hij anders tegen bepaalde zaken aan en dat levert nieuwe perspectieven op. De kritische opmerkingen van Wim helpen ons eigen beeld helderder te krijgen of het van een andere kant te bekijken. En hij heeft enorm veel ervaring in de realiteit en weerbarstigheid van grote organisaties. Qidos-ers sparren dan samen over de aanpak van Qidos projecten bij een dergelijke grote organisatie.” Wim: “Ik kijk van buiten op Qidos en ik zie regelmatig mijn inbreng terug. Het zijn echter niet mijn projecten, mijn rol is reflecteren en een ‘oh ja’ ervaring. Ik bied een ander perspectief. Ik bemoei me graag met zaken, het voelt als een snoepwinkel waar ik kan pakken wat ik wil. Wat ik ook heel leuk vind, is het contact met andere leden van het Qidos team, allemaal toch ook zelfstandig ondernemer. We kletsen tegen elkaar aan of ik geef advies als zij worstelen met de aanpak van een project.”


Waarom past dit zo goed bij Qidos?

Martijn: “Het begon al met een bijzondere verbinding. Het gaat om creëren, elkaar versterken. Ons overleg is niet gestructureerd, soms zien we elkaar een tijdje niet en soms heel regelmatig. Dat past prima bij ons 6V model van bewegende organisaties. Het is flexibel én ik zie dit contact als een andere manier van ontwikkelen. Ik (en andere Qidossers) leren van Wim’s ervaringen en zienswijzen Dat heeft meerwaarde voor zowel onze eigen professionele ontwikkeling  als  onze opdrachtgevers.”


Vervult Wim deze rol alleen voor Qidos?

Wim: “Ik vind het leuk om over problematieken te praten en er iets over te roepen. Mijn reflecteren, spiegelen en adviseren helpt blijkbaar, ik denk dat het vooral in de combinatie daarvan zit. Na mijn pensioen ben ik mijn rol als eigenwijze oude man gewoon blijven vervullen omdat het té leuk is om ermee te stoppen. Ik doe dat voor meerdere organisaties”

 

 

Terug naar overzicht

Meer blogs