mobile logo

Lekker werken bij Elver

Door: Qidos

Transitie naar zelfsturing
Elver ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en hun familie met wonen, dagbesteding, behandeling en begeleiding. De organisatie hecht veel belang aan goed werkgeverschap en vindt het daarom belangrijk om regelmatig de mening van haar medewerkers te vragen. Voorheen gebeurde dat door een vragenlijst (medewerkerstevredenheidsonderzoek). Ellen Pluimers is HR adviseur en loopbaancoach bij Elver en vertelt waarom daar verandering in is gekomen.

“De werkgroep voor het MTO wilde de mening van de medewerkers op een andere manier in kaart brengen. Enerzijds omdat medewerkers al veel (cliënt gerelateerde) vragenlijsten in moeten vullen en anderzijds omdat het klassieke MTO minder goed aansluit bij de transitie naar zelfsturing. Daarnaast wilden we meer met de resultaten kunnen doen.”

Nieuwe vorm
De werkgroep MTO onderzocht of het enkele jaren geleden ontwikkelde Elver Kompas aangepast kon worden tot een aantrekkelijk instrument om de tevredenheid/betrokkenheid van medewerkers in kaart te brengen. Het Elver Kompas werd toen in samenwerking met Qidos ontwikkeld en bestaat uit een online persoonlijke scan en rapportage. “De scan van het Elver Kompas werd ook weer in samenwerking met Qidos in de nieuwe vorm aangevuld met enkele vragen en stellingen over het team, het werk en de organisatie.”

 

 

In gesprek met elkaar
Ellen stelt dat de persoonlijke rapportage – voortkomend uit de scan – een belangrijke meerwaarde biedt. “Hiermee kan een medewerker aan de slag met de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Hij/zij kan deze rapportage ook gebruiken in de jaarlijkse ontwikkelgesprekken die in het zelfstandig werkende team gevoerd worden. De rapportage die Qidos na de scan maakte, was prima! Per regio is er een rapportage met samenvatting gemaakt met een score per vraag. Ik ben daar zeer tevreden over. Op de Dag van de Zorg (12 mei) was er een workshop van Qidos met als onderwerp: highligts uit de Elver scan. Er waren reflectievragen over de regio en gesprekken tussen medewerkers, OR, HR en regiomanagers. Tijdens de korte gesprekken werd duidelijk dat medewerkers graag in gesprek willen over de antwoorden in de scan en dat dit ook in het team besproken moet worden. Deelnemers aan de workshop waren enthousiast, ik hoop dat dit een olievlekwerking gaat hebben. Het is de deelnemers nu duidelijk dat er iets met hun feedback gebeurt én het is duidelijk dat we meer met elkaar in gesprek moeten. Wellicht kunnen we de volgende keer de resultaten al in een ontwikkelgesprek opnemen”

Verrast
De samenwerking met Qidos is Ellen prima bevallen. “Ik ben er bijzonder tevreden over. De stappen naar het herziene Kompas en de extra stappen die daarna zijn genomen. De sfeer is open en Qidos kwam met prikkelende vragen voor de werkgroep MTO. Daarnaast waren we prettig verrast over de uitwerking van de rapportage, het heeft ons weer op nieuwe ideeën gebracht.”

Terug naar overzicht

Meer blogs