mobile logo

Gezond werkgeverschap vraagt om gezond verstand

Door: Edwin Brink

Aandacht voor gezondheid op het werk, voor de één ‘not done’, voor de ander heel normaal. Qidos partner  Edwin Brink en hoofd docent aan de Hogeschool Utrecht Josje Dikkers praten over dit onderwerp. Josje is als onderzoeker ook verbonden aan Qidos en schrijft momenteel een hoofdstuk rond Gezondheid & Vitaliteit in de herdruk van ‘HRM heden en morgen: Evidence-based practice & practice-based evidence’. Zij zoekt daarvoor naar een profit én non profit organisatie die aan haar hoofdstuk mee willen werken.

Edwin stelt dat er steeds meer aandacht voor vitaliteit/gezondheid op het werk is. “Sommige organisaties hebben vitaliteitsweken en bieden actief gezondheidschecks aan, maar andere organisaties vinden dat de gezondheid van hun medewerkers een privé kwestie is. Veranderende wetgeving en verschuiving van pensioenleeftijd maakt dat werkgevers gezondheid steeds belangrijker vinden, omdat we langer door moeten werken en dan liefst zo vitaal mogelijk. Ook door  Het Nieuwe Werken heeft gezond werken een impuls gekregen. Bij Robeco bijvoorbeeld zijn alle bureaus sta-bureaus, wordt meer staand vergaderd en kan iedereen gebruik maken van een coaching traject rondom vitaliteit en gezondheid. Ook de catering is de laatste jaren al veranderd, er komt meer keus. Door al dit soort initiatieven verandert de groepsdynamiek; medewerkers die elkaar onderling stimuleren rond dit thema is key. Toch blijft voeding lastig om op te sturen. Blijft iemand met overgewicht die hamburgers eet, wel gezond in de toekomst en in hoeverre mag je je daar als werkgever mee bemoeien?”

 

Aandacht schenken
Josje houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek in zowel profit als non-profit sectoren en stelt dat het mooi zou zijn als er een integraal beleid voor gezondheid op het werk ontwikkeld zou worden. “Ik merk ook dat het vaak een lastig bespreekbaar onderwerp is. Want iemand kan ongezond leven, maar toch goed werken. Het zou standaard moeten worden om het onderwerp jaarlijks te bespreken.” Edwin beaamt dit: “Als organisatie moet je continu aandacht blijven schenken aan de gezondheid van je medewerkers en dat kan door deze boodschap consistent te blijven herhalen.”

 

Vele aspecten
Beiden stellen dat er niet direct een sportzaal hoeft te komen bij elke organisatie. “Ook kleine dingen kunnen al verschil maken. Haal je drinken voor jou alleen of voor allemaal? Het is gezonder als iedereen zelf elke 45 minuten loopt voor een glas water of kop thee. De medewerker moet er zelf ook van bewust zijn en blijven. Af en toe stilstaan bij alle aspecten die zorgen voor gezondheid en vitaliteit: beweging, werk-privé balans, voeding. Dat mag meer gefaciliteerd worden.” Josje merkt op dat positief gezond gedrag zelden gefaciliteerd wordt omdat de vele aspecten van gezondheid dat lastig maakt. Edwin: “Ik ben ervan overtuigd dat een goed functionerende medewerker begint met je gezond en fit voelen en dát begint met bewustzijn en energie hebben. Dat heb je zelf heel sterk in de hand, het ligt volledig in je eigen beinvloedingssfeer.”

 

 

Groepsdruk
Josje stelt dat een werkgever kan faciliteren door bijvoorbeeld een sportabonnement te verschaffen én gezonde voeding te verstrekken in het bedrijfsrestaurant. Is hier een taak weggelegd voor de leidinggevende? Edwin: “De leidinggevende is vaak het schaap met de vijf poten, daar zou het gesprek kunnen beginnen. Maar de groep/bedrijfscultuur heeft ook een sterke invloed. Het is zaak elkaar te stimuleren en soms zaken (anders) te organiseren.” Josje: “De ‘groep’ is belangrijk. Wie kent niet de opmerking ‘Hee konijn’ als je een salade boven een kroket verkiest. Of de vraag of je een vrije ochtend hebt genomen als je later start vanwege een rondje hardlopen nadat je de kinderen naar school hebt gebracht? Ook daarom is sturen op resultaat belangrijk. Over flexibele werktijden kunnen onderling ook afspraken gemaakt worden, maar als de organisatie daar nog niet aan toe is, lukt het niet.”

 

Lange adem
Josje en Edwin zijn het erover eens dat gezondheid op het werk niet alleen aan leidinggevenden overgelaten moet worden. “Ga het gesprek aan binnen de teams, maak afspraken en bespreek ook niet kloppende aannames. Gezonder op het werk moet naar een hoger plan, maar dat is een kwestie van lange adem.”

Heeft jouw organisatie een aansprekend voorbeeld over gezondheid op het werk? En wil je dat delen met Josje zodat het opgenomen wordt in het hoofdstuk  in de herdruk van ‘HRM heden en morgen: Evidence-based practice & practice-based evidence? Neem dan contact met haar op via josje.dikkers@hu.nl of bel haar op 06-81811234.

Terug naar overzicht

Meer blogs