mobile logo

Verandertraject met aandacht voor verbinding

Door: Andries Breel

MEE Plus ondersteunt op veel verschillende manieren mensen met een beperking. Met de decentralisatie januari 2015, veranderde ook de werkwijze van MEE Plusvoor een flink aantal van de 250 medewerkers. Voorheen begeleidden zij hun cliënten vanuit de organisatie MEE, nu maken ze veelvuldig deel uit van een sociaal wijkteam waar verschillende disciplines samenwerken in de begeleiding van een cliënt. Deze andere werkwijze vraagt om nieuwe competenties en MEE Plus vroeg Qidos hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een training daarvoor.

Directeur Annelien Theeuwes vertelt: “MEE Plus bestaat uit vijf regio’s en een afdeling met ondersteunende diensten zoals finance, HRM, Marketing en Communicatie en ICT. De training was bedoeld voor iedereen in de organisatie, dus ook voor de ondersteunende diensten. Elke regio heeft vier trainingsdagen gehad waarbij onder andere projectmatig werken behandeld werd. Voor de medewerkers die nu in wijkteams werken, was het vooral belangrijk om te leren hoe zij verbinding met MEE Plus kunnen blijven voelen. En hoe zij hun kwaliteiten met andere organisaties binnen het sociale team inzetten.”

Verbondenheid voelen
Annelien stelt dat sommige medewerkers het heerlijk vinden om in een sociaal team te werken, maar dat anderen de werkwijze/het team van MEE Plus echt missen. “We hebben nooit veel verloop gekend, ik merk dat het nu wat meer wordt. Dat komt ook doordat medewerkers ‘weggekaapt’ worden door andere diensten binnen de wijkteams. Veel medewerkers hebben een identiteitscrisis doorgemaakt de eerste zes maanden na de decentralisatie. Ook daarom was de training belangrijk; om medewerkers bewuster te maken van hun eigen talenten, hun persoonlijke ontwikkeling en dat ze zuinig op zichzelf moeten zijn.”

De samenwerking met Qidos is Annelien goed bevallen. “Onze medewerkers zijn aangesloten bij een beroepsvereniging, die garant voor kwaliteit en deskundigheid. Dat moeten medewerkers aantonen door ’accreditatiepunten’ te halen bij trainingen. Qidos kreeg heel snel accreditatiepunten toegekend en stond open voor onze wensen en ideeën. Zo wilden wij graag een ‘train de trainer’ deel in het traject, zodat we niet afhankelijk zijn van Qidos. Dat was geen enkel probleem, bij elke training was er een co-trainer van MEE Plus bij die na de training de nog opeenstaande vragen over kon nemen.”

Train de trainer
Senior adviseur HRM Mascha de Vor vertelt: “De onderwerpen van de trainingen mondden uit in een persoonlijk actieplan. Er kwamen in de trainingen onderwerpen aan bod als zelfsturend werken, feedback geven, ondernemerschap en projectmatig werken, strategisch en tactisch communiceren en het positioneren van jezelf. De trainingsdagen omvatten ook opdrachten en alles bij elkaar mondde dat uit in een persoonlijk actieplan. Dat helpt de MEE Plus medewerkers beter voorbereid te zijn op de veranderde werkomstandigheden én om hen zelfvertrouwen te geven in hun rol binnen een wijkteam.” Mascha zelf nam deel aan ‘train de trainer’, en kan nu andere medewerkers vooruit helpen in de genoemde thema’s. “De trainingsdagen zijn goed bevallen. “Medewerkers gaven van tevoren aan de training als grote investering te zien, en zeker qua dagen. Achteraf hebben we positieve feedback ontvangen.” Mascha merkt dat er behoefte is ontstaan aan doorontwikkeling. “Het persoonlijke actieplan helpt ook mee aan de verdere doorontwikkeling, zowel op persoonsniveaus als op teamontwikkeling.”

Terug naar overzicht

Meer blogs