mobile logo

Verandering kan positief uitpakken

Door: Andries Breel

Enige tijd geleden werd ik geconfronteerd met de enorme impact die beslissingen van buitenaf kunnen hebben op het dagelijks werk van mensen.

Natuurlijk, rationeel bezien weten we allemaal dat beslissingen waar men zelf geen inspraak in heeft, er inhakken bij mensen op de werkvloer. Vooral als je je werk altijd met plezier en naar tevredenheid hebt gedaan. Beslissingen van buitenaf kunnen ervoor zorgen dat er op een totaal andere manier gewerkt moet gaan worden en dan dienen competenties opgeschaald of geleerd te worden.

Nieuwe competenties leren
Het gebeurde een organisatie die al jarenlang succesvol en met plezier de beste zorg verleende aan mensen met een beperking. Door een politieke beslissing van buitenaf, dienden de medewerkers een andere manier van werken te hanteren. Voor die nieuwe manier van werken, waren ook andere competenties nodig. Deze leerden zij tijdens een vierdaags opleidingsprogramma. Het ging daarbij om competenties zoals eigen regie nemen, zelfsturend werken, ondernemend en projectmatig werken en strategisch en tactisch communiceren.

Acceptatie van de verandering
In het leven gebeuren er nu eenmaal zaken waar niet om gevraagd is, maar waar wel op geanticipeerd dient te worden. Gelukkig zijn mensen veerkrachtig en kunnen zij met de juiste begeleiding en ondersteuning ook grote veranderingen aan. Belangrijk daarbij is te leren aanvaarden dat de verandering realiteit is en beseffen dat het geen zin heeft om te blijven ‘vechten’ tegen het onvermijdelijke. Voor hen die leren hun energie te richten op mogelijkheden in plaats van op de onmogelijkheden van een verandering, is er persoonlijke groei. En daarmee kan een beslissing van buitenaf die ervaren werd als ‘vervelend’, toch uiteindelijk zorgen voor positiviteit.

Terug naar overzicht

Meer blogs