mobile logo

Ontwikkeling als norm

Door: Martijn de Wildt

In de huidige én toekomstige maatschappij draait het niet langer om kennis uit het verleden, maar om individuele talenten en kwaliteiten. Deze maken steeds meer het verschil, het is het enige wat zekerheid en houvast biedt. De eigen duurzame inzetbaarheid neemt daarbij een steeds belangrijker wordende plaats in.

Een leven lang leren en blijvend ontwikkelen is inherent aan duurzame inzetbaarheid, om óók in de toekomst meerwaarde te blijven bieden in je werk en aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Stilstand is zonder twijfel achteruitgang en iedereen dient zich dit te realiseren. Wat mij betreft wordt ontwikkeling de norm.

Doe het eens anders
De toekomst brengt flexibilisering van loopbaanpaden, een ontwikkeling die ik van harte toejuich. Ik heb nooit begrepen waarom het vaste stramien ‘school, werk, pensioen’ nog steeds rigide vastgehouden wordt. Dat kan ook anders, bijvoorbeeld door op je veertigste te kiezen voor een studie in een totaal andere richting. Of door langer door te werken en tussentijds een studie te volgen. En waarom zou je hiervoor niet drie jaar pensioengeld kunnen gebruiken om vervolgens drie jaar langer door te werken? Het financiële eindresultaat blijft gelijk en het eigen werkplezier en de inzetbaarheid nemen enorm toe.

Toon eigenaarschap!
Er is een andere en steviger visie nodig op ontwikkelen, ontwikkelkracht en flexibiliteit. Medewerkers moeten snel in gaan zien dat zij zich vooral vanuit talenten en kracht moeten gaan ontwikkelen. Ontwikkeling is nu nog veel te vaak een ‘speldenprikje’ in plaats van een vast onderdeel van het werkende leven.

Leren: 70, 20 en 10
Om individuen zich optimaal te laten ontwikkelen, zijn nieuwe leervormen nodig die naadloos aansluiten op de individuele wensen en behoeften. Iets echt leren gebeurt namelijk slechts voor tien procent in een klassikale training, voor twintig procent in leren van elkaar en maar liefst zeventig procent is ‘learning on the job’. Er zijn maar weinig concepten en/of aanpakken die daar voldoende op inspelen. Alleen klassikaal leren levert te weinig rendement op, het beste resultaat ligt in een mix van klassikaal, leren van elkaar en leren door te doen. 

Qidos ontwikkelt momenteel het vernieuwende leerconcept MyQi,  waar binnenkort meer informatie over komt.

Terug naar overzicht

Meer blogs