mobile logo

Persoonlijk levensfasebudget

Door: Elisabeth Bontenbal

Persoonlijk Levensfasebudget in ziekenhuizen; een voorbeeld voor andere branches?

De ziekenhuizen maken werk van levensfasegericht werken en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Vanaf 1 januari 2010 ontvangen alle mensen die in een ziekenhuis of revalidatiecentrum werken, een persoonlijk levensfasebudget (PLB) voor bestedingsdoelen in tijd. Dit PLB staat los van vakantie-uren en wettelijke verlofvormen. De medewerkers zijn helemaal vrij deze uren naar eigen inzicht op te nemen.

Als adviseur van Qidos ontwikkelde ik samen met een collega een website in opdracht van de StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) voor medewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra over deze PLB uren. Vanuit mijn betrokkenheid bij de zorg heb ik met ontzettend veel plezier aan deze opdracht gewerkt. Want ik werkte jarenlang zelf in de zorg- en welzijnsector en weet dus uit ervaring hoe lastig het is om tijd en aandacht aan jezelf en je persoonlijke ontwikkeling te besteden. Feitelijk ben je in de zorg vooral bezig met anderen en vergeet je weleens dat het belangrijk is om ook goed voor je zelf te zorgen, geïnspireerd te blijven in je werk en vitaal ouder te worden. Blijvend inzetbaar zijn lijkt soms wel een moderne hype op het terrein van bewust personeelsbeleid. Ziekteverzuim terug dringen, PLB uren gelijkmatig verdelen door de jaren heen, kan een belangrijk doel zijn van werkgevers, waarmee zij betere bedrijfsresultaten denken te halen. Ik ben ervan overtuigd dat dit vooral ook de medewerkers ten goede komt.

Bij het ontwerpen van de website en het nadenken over mogelijkheden om de PLB uren in te zetten waren we ons steeds bewust van het spanningsveld. We zochten naar ideeën en mogelijkheden die belangrijk zijn voor de medewerkers en ook van belang zijn voor de werkgever. De organisatie heeft immers ook een verantwoordelijkheid om in haar medewerkers te investeren en hen te faciliteren in scholing, persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Ik wil u de volgende voorbeelden van de inzet van PLB uren niet onthouden. De 30 jarige Claire gebruikte haar uren voor coachgesprekken om haar onzekerheid in werksituaties te overwinnen. Marijke van 37 zet haar uren in voor een opleiding ‘Projectmanagement en leiderschap’. Yvonne (48) gebruikt de uren om zes weken te gaan werken in een ziekenhuis in Eritrea en daarna nog drie weken rond te reizen. De 43 jarige Fred zet zijn uren in om tijdelijk minder te werken zodat hij voor zijn gehandicapte zoon kan zorgen. Nancy van 57 zet haar uren in voor een opleiding zodat ze daarna jongere collega’s kan gaan coachen.

Welke uitdaging gaat u samen met uw medewerkers aan om iedereen zo geboeid, verbonden en vitaal mogelijk houden? Voorbeelden uit andere branches kunnen helpen om passende gerichte keuzes te maken bij de levensfasegerichte aanpak in uw organisatie. Misschien brengt de website ‘mijn PLB’ u op ideeën. We hoeven niet altijd opnieuw het wiel uit te vinden en we kunnen leren van elkaar. De website gaat deze zomer online.

Terug naar overzicht

Meer blogs