mobile logo

Samen continu verbeteren!

Door: Jeanet van Lieshout

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden loopt iedereen wel eens tegen zaken aan die beter kunnen. Dit wordt niet altijd direct opgepakt. Problemen schuiven dan door naar een teamoverleg, werkgroepen of verdwijnen uit het zicht omdat het te lang duurt. Hierdoor duren acties langer dan nodig, hebben de teamleden geen overzicht wat er loopt en keren discussies terug. Dit kan negativiteit geven onder elkaar. 

Ook bij teams in de ziekenhuisbranche is dit herkenbaar. In opdracht van de StAZ (Stichting Arbeidsmarkt ziekenhuizen) ontwikkelde Qidos ‘het verbeterbord’. Doel van dit bord is om samen aan de slag te gaan met continue verbetering.

Op het bord noteren teamleden zaken waar zij tegenaan lopen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Het gaat om dit geval om kleine dingen die niet goed lopen, irritaties, iets wat beter kan etc. De knelpunten dienen binnen de beïnvloedingssfeer van het team te liggen en binnen 30 dagen opgelost te kunnen worden. De kunst is dus om het klein en dicht bij jezelf te houden!

Eén keer per week wordt het verbeterbord in maximaal 15 minuten besproken. Teamleden benoemen zelf verbetervoorstellen voor de gesignaleerde knelpunten en voeren de bijbehorende acties uit. Tenslotte worden de acties geëvalueerd. Succesvolle verbetervoorstellen worden ingevoerd.

Het verbeterbord is inmiddels bij verschillende ziekenhuizen geïmplementeerd. Het blijkt een succesvol instrument om als team continu te verbeteren. Enkele resultaten:

• Het team ervaart dat er echt dingen veranderen doordat zij zelf een bijdrage leveren.
• Werkplezier wordt verhoogd doordat ergernissen worden opgepakt.
• Teamgevoel wordt versterkt doordat er meer en beter wordt samengewerkt.
• Tijdsbesparing doordat andere overleggen nu efficiënter ingestoken kunnen worden.
• Doordat problemen gevisualiseerd worden, worden discussies veel productiever.

Kortom; Het verbeterbord leidt tot een structurele verbeteringen in het dagelijkse werk waarbij het team ervaringen deelt en van elkaar leert.

Terug naar overzicht

Meer blogs