mobile logo

Houd het simpel!

Door: Edwin Brink

We ontwikkelen prachtige HR portals, voorzien arbeidsvoorwaarden van mooie afspraken en steken veel energie in het implementeren van competentie- en performance management. Toch lijken HR medewerkers ten einde raad: “We hebben alles al ontwikkeld, maar het lijnmanagement gebruikt het niet.” Het gebruik van HR instrumenten blijkt in de praktijk weerbarstig, de waan van de dag regeert op de werkvloer. Er is geen of te weinig tijd om deze instrumenten toe te passen.

In HR land haalt men vaak doel en middel door elkaar. Het middel staat vaker centraal dan het doel: zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek zodat organisatie en medewerkers resultaten kunnen behalen om trots op te zijn. Hoe draagt bijvoorbeeld competentiemanagement daar daadwerkelijk aan bij in uw organisatie? Of wat draagt levensfasegericht HR bij aan het realiseren van de doelen van afdeling x?

HR als businesspartner
Steeds meer HR professionals realiseren zich dat wat zij doen, de lijn direct dient te ondersteunen. Het mag geen ‘HR-feestje’ worden als er weer een nieuw project start. HR als businesspartner noemen we dit tegenwoordig. Ik zie hierbij iemand die goed kijkt en vraagt naar wat medewerkers en leidinggevenden nodig hebben om hun doelen en ambities te realiseren. Iemand die proactief meedenkt en leidinggevenden en teams inspireert in plaats van hen primair instrueert wanneer de beoordelingsformulieren binnen moeten zijn. Uiteraard kan dit alleen als de basis op orde is. De standaard operationele (administratieve) HR processen moeten soepel verlopen voordat HR toekomt aan proactief meedenken.

Het Nieuwe Werken en HR
De toename van hoogopgeleide kenniswerkers vraagt om een fundamenteel andere rol van HR en leidinggeven. Ik zie als primaire taak: ervoor zorgen dat leidinggevenden vanuit hun intrinsieke motivatie willen werken aan het inzetten van talenten van mensen. Daarnaast dient HR de onderlinge verbinding te faciliteren (met behulp van gemeenschappelijk gedragen missie, visie en kernwaarden). Dit geeft een helder kader en maakt consistente keuzes en focus op de werkvloer mogelijk. HR zal in mijn optiek steeds meer groepen medewerkers en leidinggevenden (laten) faciliteren in de manier hoe zij dagelijks samenwerken om de beoogde doelen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het performance management systeem regulier onderwerp van gesprek te laten zijn in alle lagen van de organisatie. Laat medewerkers uitwisselen hoe zij dit in de dagelijkse praktijk vormgeven en laat ze van elkaar leren. Dit hoeft niet met behulp van dure trainingen op dure locaties. Houd het klein, praktisch en simpel.

Terug naar overzicht

Meer blogs