FIT-gesprekken:

met deze 5 tips geven ze energie!

Fit gesprekken bij VolkerWessels Telecom

Is de FIT nog goed? Nee, we hebben het hier niet over een spijkerbroek maar over jouw loopbaan. Bij VolkerWessels Telecom (VWT) werken ze met FIT-gesprekken. Gesprekken die vooral gaan over het Functioneren In de Toekomst (FIT). Hoe heeft VWT het voor elkaar gekregen om ‘FIT’ een begrip te maken binnen de organisatie, een begrip die energie geeft? We zetten 5 succesfactoren voor je op een rijtje.

Succesfactor 1: gezamenlijke aftrap met directie

Een tijd na de invoering van het FIT-gesprek werd het toch weer snel als een functioneringsgesprek gezien. Daarnaast waren nieuwe medewerkers nog niet bekend met het concept FIT. Tijd om nieuw leven in het concept te blazen dus! Met een professionele campagne en een gezamenlijk aftrap is er nu opnieuw meer aandacht voor het FIT-gesprek binnen VWT. Deze aftrap is een van de succesfactoren geweest. Een dag die afgetrapt werd door de directie. Er werd gezegd: de laptops gaan van tafel, gun jezelf echt deze dag. Deze dag is voor joú.

Succesfactor 2: de verbinding en met elkaar in een gelijkwaardig gesprek

(Nieuwe) medewerkers die horen over het FIT gedachtegoed, zien dit echt als een verademing. Het is een gesprek zonder format, eigenlijk gewoon een goed gesprek met je leidinggevende. Het traditionele functioneringsgesprek waar je met klamme handjes naartoe gaat is helemaal losgekoppeld van het FIT-gesprek. Het FIT-gesprek is juist een gesprek waarbij je allebei je verwachtingen kunt uitspreken. De afspraken die je maakt worden ook geregistreerd. Het wordt daardoor een veel gelijkwaardiger gesprek.

Marlies van Blitterswijk is onderdeel van HR in haar rol als Learning & Development Specialist en draagt vanuit haar rol bij aan FIT binnen VWT.

“Welke inhoud we hebben gegeven aan FIT is dat we ook juist initiatief verwachten van de medewerkers om na te denken over: ‘wat wil ik’, ‘waar ben ik goed in’, ‘wat kan ik allemaal doen’. Maar ook: ‘wat kan ik allemaal doen om aan het werk te blijven of inzetbaar te blijven’. Zo zijn er allemaal thema’s rondom fit waarin we ook gewoon een actieve houding verwachten van de medewerkers. Maar dat betekent ook dat wij daar iets aan moeten doen!”

Welmoed van Dijken is als Adviseur Interne Communicatie betrokken bij het FIT-gesprek en met name de campagne die is opgezet om FIT nieuw leven in te blazen.

“Een gesprek waar je met klamme handjes naartoe gaat en als je een goede beoordeling hebt dan krijg je misschien een salarisverhoging. Dat is een beetje het traditionele functioneringsgesprek. Wij hebben dat echt losgetrokken. Dus het FIT gesprek is echt gericht op wat jij belangrijk vindt en waar je naartoe wilt, en op basis daarvan maak je afspraken. Jij en je leidinggevende kunnen allebei jullie verwachtingen uitspreken en afspraken maken die ook worden geregistreerd.”

Edwin Brink is organisatiecoach en trainer. Edwin heeft samen met VWT het FIT-programma vormgegeven en geeft onder andere binnen VWT nog steeds FIT-trainingen.

“De gemeenschappelijke kick-off en dat iedereen daar was. Dat de directie echt zei: ‘jongens, dit vinden we belangrijk, dit wordt gepland’. Gun jezelf die dag. Laptops van tafel. Dit is een dag om echt even stil te staan bij het thema. Dat werd heel expliciet benoemd. Dit vind ik een van de succesfactoren van FIT bij VWT.”

Succesfactor 3: kracht van herhaling en variatie in vorm

De professionaliteit van de campagne na de aftrap zorgt ervoor dat medewerkers zien dat er echt energie in het concept wordt gestoken en dat maakt impact. Herhaling en variatie zijn hierbij ook belangrijke factoren volgens Welmoed en Marlies. Herhaling omdat het tijd nodig heeft om medewerkers in beweging te krijgen en te houden.

Variatie komt terug via verschillende vormen van content in bijvoorbeeld de inspiratiemail of FIT koppelen aan de Toolbox bijeenkomsten (verplicht vanuit VCA regelgeving). Vanuit de medewerkers wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van hun inzetbaarheid: wat wil ik, waar ben ik goed in, wat kan ik allemaal doen, wat kan ik doen om inzetbaar te blijven? Maar dan moet VWT de medewerkers ook de handvatten geven en stimuleren. En dat doet ze dus ook!

Succesfactor 4: van directie naar leidinggevenden en medewerkers

Onder iedereen binnen VWT is de FIT-animatie verspreid. Er zijn trainingen voor leidinggevenden om hen te stimuleren het gesprek aan te gaan, maar de medewerkers hebben ook bijvoorbeeld een FIT-gesprekskaart via de post ontvangen. Zodat het duidelijk is dat zij ook hun leidinggevende kunnen uitnodigen voor het FIT-gesprek. Als tip voor bedrijven die ook een FIT initiatief willen starten geven Welmoed en Marlies aan: start bij de directie. Als zij de visie hebben en dit ook uitdragen is dit de beste start. Zie ook het positieve effect van de gezamenlijke kickoff met de directie. Maar, vergeet dan vooral niet de leidinggevenden én medewerkers te stimuleren en te bereiken.

Succesfactor 5: co-creatie en heb geduld

VWT is een stoer bedrijf, het moet niet te zoetsappig of zweverig worden allemaal. De FIT tussen de interventies en het karakter van het bedrijf zijn daarom ook heel belangrijk. En dit is door de Qidos trainers heel goed gedaan: de FIT tussen de trainingen en het karakter van het bedrijf was goed. Het is echt een mooie co-creatie geweest samen, deze samenwerking heeft zeker geleid tot het succes van FIT binnen VWT.

Volgens Welmoed is geduld ten slotte een belangrijke factor in het succes van FIT bij VWT. Verwacht niet dat het gelijk een denderend succes is. Hier kan zomaar een paar jaar overheen gaan. En niet iedereen slaat direct aan (zie daar de kracht van die herhaling). Het is in zekere zin een cultuuromslag en dat heeft tijd nodig. Het heeft uiteindelijk wel effect, dit is ook te merken door enthousiasme en interesse in het FIT concept vanuit andere organisaties.

Vorige     Volgende