De ruimte in met …

Martijn de Wildt

‘Continue aan het harken, zaaien, dingen laten groeien en bloeien.’

Martijn de Wildt over leiderschap

Bij Qidos draait het om ruimte voor talent, waar op een organische manier dingen tot bloei komen. Vanuit dat principe zijn er allerlei initiatieven ontstaan die allemaal in het landschap van Qidos passen. Vanuit de pioniersgeest zijn we in dit landschap continue aan het harken, zaaien, dingen laten groeien en bloeien.’  

Als Martijn de Wildt uitlegt wat Qidos is, schildert hij onbewust een landschap, waar hij zelf als boer in pioniert. Niet gek, aangezien hij opgroeide op een boerderij en zijn grootouders als pioniers naar Flevoland vertrokken. Hij vergelijkt leiderschap met een boer, die verschillende dingen uitprobeert op zijn akker en weet wat zijn gewassen nodig hebben. Het één heeft speciale voeding nodig, het ander wat minder, en op een ander stukje land geeft hij alleen maar wat water en kijkt hij wat er op komt.   

‘Het vraagt om een bepaald soort leiderschap om een heel landschap vol initiatieven neer te zetten.’ Belangrijk daarbij is volgens Martijn dingen doen waar mensen zelf ook in geloven en waar ze graag aan bij willen dragen. Dat is ook een motivatie achter een van de initiatieven, Eén uur voor de Toekomst, waar professionals een uurtje van hun tijd doneren om een scholier of student te inspireren. ‘Ik heb zelf dochters die op zoek zijn naar wat ze willen worden en hoe hun toekomst er uit ziet. Daar wil ik zelf ook aan bijdragen.’ Zo draagt dit initiatief bij aan de ontwikkelingen van jongeren door heel Nederland.  

Vernieuwen en ruimte geven 

Qidos is een netwerk, heeft geen mensen in dienst en ook geen kantoor. Waar dat in het huidige start-up klimaat niet uitzonderlijk is, was dat bij de oprichting van Qidos wel anders. ‘De eerste vraag die opdrachtgevers stelden was: waar zit je kantoor en hoeveel mensen heb je in dienst? Beiden hadden we niet.’  

Toch zoekt Qidos ook de verbinding met traditionele werkgevers. ‘We begrijpen hoe dat soort organisaties werken.’ Juist daarom kunnen ze nieuwe dingen introduceren, denkt Martijn. Zo zijn onder andere de Rijksoverheid en de Waterschappen betrokken bij het initiatief Onbeperkte Denkers. Onbeperkte Denkers is opgericht om meer bewustwording en positieve aandacht op het gebied van inclusief werkgeverschap te creëren. Vaak lukt het werkgevers niet om voldoende plekken te creeëren voor mensen met een arbeidsbeperking, ziet Martijn. ‘Er wordt dan gewerkt met excellijsten en een workshopje hier en daar, supersaai.’  

Een mislukte oogst hoort erbij

Niet alle ideeën komen altijd tot bloei, vertelt Martijn. ‘Ik heb wel er wel eens aan gedacht om een Qidos academy of een online leeromgeving te beginnen.’ Soms zijn er dingen die niet lukken of van de grond komen, maar dat mag er gewoon bijhoren, vindt Martijn.  

Als leider is het daarom belangrijk om niet alleen op de talenten van anderen te letten, maar zelf ook te reflecteren volgens Martijn. ‘Een pionier is geen structureerder of volwassenmaker. Je moet daarom talent om je heen verzamelen om er voor te zorgen dat dingen ook beklijven.’ Pionieren alleen betekent nog geen succes. ‘Voor je het weet zit je in een ander landschap en is het vorige landschap alweer overwoekert en vergaan.’ lacht Martijn.  

De ruimte in met Qidos

Ruimte is een woord dat ons binnen Qidos aan elkaar verbindt. En hoewel het woord voor iedereen een andere betekenis heeft, vinden we elkaar er binnen ons netwerk ook op. We gaan in gesprek: de ruimte in, en hopen jou hiermee te inspireren. Zo geven we jou als lezer een beter beeld van wat ‘Qidos’ verstaat onder ruimte. Qidos op zichzelf is namelijk niets anders dan de optelsom van ons als individuen.

Vorige     Volgende