Mijn ruimteverhaal

Edwin Brink

Carlijn sprak in haar ruimteverhaal over een vogel en een kooi. Tijdens mijn bezoek aan het ARKEN museum voor moderne kunst vlakbij Kopenhagen zag ik ook een grote kooi.  Zie de foto. Deze kooi staat buiten bij de ingang op een vlonder in een vijver. Het is een kunstwerk van Jeppe Hein. Je kunt erin staan en in het midden hangt een ronde spiegel die beweegt door de wind en zo diverse perspectieven uit de omgeving laat zien.

Ik vind dat we onszelf te veel beperken en als het ware ook opsluiten in een kooi. De “mentale gevangenis” van onze beperkende gedachten. Iets waar we niet aan kunnen ontkomen door ons conditioneringsproces waar we als mens mee te dealen hebben. We komen hier alleen uit als we bewust zijn van deze gedachten en in staat zijn om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar situaties. Dan ontstaat er meer ruimte en meer creativiteit en flexibiliteit.

Ik (h)erken dan ook dat ik mezelf soms te weinig ruimte geef en vast zit in mijn eigen patroon. Inmiddels denk ik aardig te weten hoe mijn “mentale snelwegen” werken en waardoor ik ze gecreëerd heb. Ik probeer er in ieder geval steeds bewuster van te zijn.  Mooie ontmoetingen of situaties hebben mij een ander perspectief laten (in)zien.

In ontmoetingen tijdens sessies heb ik vaak gezien en ervaren dat mensen zichzelf beperken en daardoor zichzelf niet meer laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen en/of willen. Ik geniet ervan als mensen elkaar weer echt zien en ruimte en tijd maken voor een oprecht gesprek.

Vaak ervaren ze na zo’n gesprek meer ruimte doordat ze op een andere manier naar de situatie kijken. Ik geloof dat dit de sleutel is naar succesvolle organisaties van de toekomst. Organisaties die ruimte creëren om open en oprecht met elkaar in contact te zijn. Organisaties waarin zelfbewuste medewerkers nieuwsgierig zijn naar elkaar. Waar de ruimte is om ontwikkelstappen te zetten en je talent in te zetten. Hiervoor is een cultuur van openheid en vertrouwen noodzakelijk. Deze wordt gebouwd door medewerkers die open zijn en zelfvertrouwen hebben. Daar draag ik graag aan bij met mijn Qidos collega’s!

Ruimteverhalen Qidos

Ruimte is een woord dat ons binnen Qidos aan elkaar verbindt. En hoewel het woord voor iedereen een andere betekenis heeft, vinden we elkaar er binnen ons netwerk ook op. Het deed ons besluiten om van de zomer te reflecteren op wat ‘ruimte’ voor ieder van ons betekent, en om deze verhalen met elkaar te delen. Een deel van deze verhalen delen we ook online, zodat jij als lezer ook beter begrijpt wat ‘Qidos’ verstaat onder ruimte. Qidos op zichzelf is namelijk niets anders dan de optelsom van ons als individuen.

Vorige     Volgende