Professionals van Nu” bij Gemeente Enschede

Teamleider Petra Pover en manager Wim Waninge

Ruimte voor team- en persoonlijke ontwikkeling

Drie jaar geleden besloot de gemeente Enschede het Sociaal Domein te clusteren. De beleids- en overige adviesfuncties zijn in de loop van de afgelopen jaren samengebracht in 1 organisatie-eenheid. De reden: investeren in een samenhangend en toekomstbestendig sociaal stelsel. De afgelopen jaren was er vooral aandacht voor de inhoud en organisatie van processen. Nu was (is) het tijd voor een volgende stap; meer ruimte voor team- en persoonlijke ontwikkeling. Daarom schakelde gemeente Enschede Qidos in, en ontstond het programma ‘Professionals van Nu’.

Professionals van Nu ondersteunt medewerkers Maatschappelijke Ondersteuning in hun werk, in het beter uitvoeren van opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap en in met plezier (samen)werken binnen de gemeente. Manager Wim Waninge en teamleider Petra Pover over de ervaringen:.

Wim: “De omschakeling van het oude aanbodgerichte stelsel naar een nieuw stelsel is complex. Om de uitdagingen van het cluster Maatschappelijke Ondersteuning aan te kunnen, moeten we de aanwezige kwaliteiten en vaardigheden optimaal inzetten en een lerende organisatie worden.

Wisselwerking

Petra: “Hoe we het werk ordenen, regelden we altijd zelf en dat is op zich al een uitdaging. Hoe we onszelf ordenen, daar helpt Qidos ons bij. We gingen er eerst vanuit dat we zelf met die inhoud aan de slag zouden gaan en dat Qidos zich vooral zou moeten richten op de vaardigheden, houding en gedrag. Maar we merkten dat het gaandeweg meer samenvalt, want de inhoud van het werk en de medewerkers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Wim: “We zijn met Qidos tot een soort zigzagmodel gekomen; meer samenhang tussen inhoud en ordening van het werk en zelfontwikkeling. Dat vind ik ook het mooie in de samenwerking met Qidos; Karin, Edwin en Mieke spelen dynamisch/organisch in op wat er speelt. Die wisselwerking is noodzakelijk om tot verandering te komen.”

Persoonlijke gesprekken                                                               

“Het programma startte (vóór corona) met een plenaire bijeenkomst en analyse; waar staan we nu, waar loopt iedereen tegenaan, wat vinden we belangrijk? De medewerkers moesten even wennen aan deze opzet en sommigen namen een afwachtende houding aan.”

Hierna volgden APK-dagen in wisselende samenstellingen: de Authentieke Persoonlijke Kracht-dagen. “Deze waren uiterst positief, medewerkers kwamen met elkaar in contact en men voelde zich gehoord.” De volgende stap waren persoonlijke gesprekken tussen Qidos en alle betrokken medewerkers, inclusief team- en clustermanagement. “De gesprekken hadden als insteek de eigen rol, waar sta je en wat zijn je uitdagingen? We kregen terug dat de onderlinge samenhang onvoldoende is en dat een aantal mensen een gevoel van eenzaamheid ervaart. Hoewel niet helemaal nieuw, toch een belangrijke eyeopener voor ons.”

Bestaande patronen doorbreken

Hoewel het lastig is om bestaande patronen te doorbreken, is het nu tijd om stappen met de verandering te zetten. Onze lessen uit de APK-dagen en de persoonlijke gesprekken zijn waardevol en prikkelen ons tot gezamenlijke actie. We nemen dat mee in het vervolgtraject en proberen het in gezamenlijkheid met de hele groep aan te pakken, niemand kan toeschouwer blijven. Het is niet alleen een taak van het management, we willen daar met zijn allen aan werken.”

Samenwerking

Over de samenwerking met Qidos: “Qidos is benaderbaar, ze doen wat goed is voor de situatie. Ook als er een aanpak niet goed bij een groep blijkt te passen, komt daar een oplossing voor. Het programma is soms een zoektocht; Qidos benut de ruimte die hierbij ontstaat, om ontwikkeling en groei in onze organisatie te realiseren.

Lees hier de casus van Gemeente Enschede op www.qidos.nl.

Vorige     Volgende