Ruimte voor talent, ook mét arbeidsbeperking!

Door: Qidos

Vier studentes onderzoeken in opdracht van Qidos inclusief werkgeverschap. Dit thema sluit niet alleen naadloos aan bij onze visie ‘Ruimte voor Talent’, maar past ook precies bij ons jaarmotto; het mogelijk maken van meer ontwikkelruimte. Dat geldt in dit geval voor de studentes, deelnemende organisaties, medewerkers met een arbeidsbeperking én natuurlijk voor Qidos zelf.

Kirsten Hoogendijk, Jessica Ramcharan, Nicole Freichmann en Gulsah Rona studeren dit jaar af aan de Hogeschool Utrecht en zijn bezig met een premaster Strategisch HR voor de Universiteit. Zij doen onderzoek naar inclusief werkgeverschap en richten zich op private organisaties. “Een prachtig en vooral actueel onderwerp waar we ons graag in gaan verdiepen. We willen boven tafel krijgen hoe er binnen organisaties omgegaan wordt met hoger opgeleiden (mbo 4+) die een arbeidsbeperking hebben. Waarom nemen sommige organisaties deze mensen niet aan en waarom zijn zij bij andere organisaties juist heel erg welkom? Wat zijn de belemmeringen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen? De bedrijfscultuur, aard van het werk of wellicht andere redenen? Kortom, we onderzoeken wat nu precies de oorzaken zijn van het wel of niet iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Ook willen we onderzoeken wat organisaties nodig hebben om (meer) mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.”

Investering: één uur

De studentes zijn inmiddels begonnen met hun literatuuronderzoek en starten op korte termijn met de interviews bij deelnemende organisaties. “Zo’n interview duurt maximaal een uur en deelnemers krijgen het onderzoeksrapport later natuurlijk toegestuurd. Verstrekte informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk verwerkt, er worden geen namen genoemd in het rapport en men krijgt de tekst van het interview eerst nog te lezen.” In juni ronden Kirsten, Jessica, Nicole en Gulsah hun onderzoek af.

Doe ook mee!

Speelt het thema inclusief werkgeverschap ook binnen uw organisatie? Bezoek dan OnbeperkteDenkers.nl.


De Ruimdenker zorgt voor een beetje ruimte in je mailbox!

Vorige     Volgende